Fazerin tavoitteena on vähentää ilmastovaikutuksia ja parantaa energiatehokkuutta.

Energiankäyttö on yksi merkittävimmistä Fazerin tuotantolaitosten ja ravintoloiden suorista ympäristövaikutusta. Lisäksi ruuantuotanto viljelystä maahantuontiin aiheuttaa ilmastovaikutuksia.

Ilmastonmuutos ja liiketoiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat globaali huolenaihe. Fazer pyrkimyksenä on toimia tavalla, joka turvaa kriittisten luonnonresurssien ja energian saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Tavoitteemme

Fazer on laatinut energiastrategian hallinnoidakseen energiankulutusta tuotantolaitoksissaan. Konsernin tavoite on vähentää energian- kulutusta 20 prosentilla tuotettua tonnia kohti vuoteen 2020 mennessä ja lisätä uusiutuvan sähkön osuutta 70 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä. Uusiutuvan energian osalta tavoite on jo saavutettu: vuonna 2015 uusiutuvan sähkön osuus oli 80 prosenttia. Tavoite kattaa Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Myllyn. Ravintoloissa Fazerin mahdollisuus puuttua energiankulutukseen on rajallinen, sillä ravintoloilla on usein omat energiasuunnitelmansa ja niiden käyttämät laitteet ovat asiakkaan toimittamia.

Käytännön toimenpiteitä ilmastovaikutusten pienentämiseksi

Fazerin energiatehokkuuden parantamiseen suunnattuja käytännön toimia ovat muun muassa nykyisten tuotantolaitosten ja -prosessien kehittäminen, energiatehokkaisiin ratkaisuihin investoiminen sekä tuotannossa syntyvän jätteen määrän vähentäminen. Fazer on tehnyt investointeja energiankulutuksen pienentämiseen, esimerkiksi uunien lämmön talteenotto, uunien lämmön hyödyntäminen, energiatehokkaiden uunien käyttöönotto, uunien lämpötilojen säätö. 

Fazer Food Services kiinnittää aktiivisesti huomiota ruokajätteen vähentämiseen sekä tarjottavan ruoan ilmastovaikutuksiin. Terveydelle suotuisten vaikutusten lisäksi kasvispohjaisen ruuan ympäristövaikutukset ovat keskimääräisesti pienemmät kuin lihatuotteiden. Fazerille on tärkeää, että kasvikset ovat osa makuelämyksiä. Fazerin keittiömestarit ovat kehittäneet uusia kasvisruokareseptejä joilla pyritään tekemään kasviksista houkuttelevampia ravintola-asiakkaille ja kehittämään yhtiön ravintoloiden kasvistarjoomaa.

Fazer Food Services on myös pilotoinut ”nudging”-konseptia ravintoloissaan kasvisten osuuden kasvattamiseksi. ”Nudging” perustuu oletukseen, jonka mukaan ravintolat voivat vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ruuan esillepanolla. Projekteja voidaan kuvata järjestelmälliseksi ja ystävälliseksi tavaksi kannustaa ravintola-asiakkaita "oikeaan suuntaan" ja antaa yhä useammalle mahdollisuus tehdä parempia valintoja. ”Nudging” siirtää huomion ruuan esillepanoon. Ravintola-asiakkaat eivät välttämättä huomaa eroa ravintoloiden linjastoilla tai ruokalistoissa, vaan muutokset liittyvät enemmänkin kunkin ruokalajin kuvauksen ja esittelyn tai niiden järjestyksen uudistamiseen.