Fazerin 125 mahdollisuutta työelämään -hanke on herättänyt keskustelua ja paljon kysymyksiä. Olemme koonneet oheen usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Hanke on kaksivuotinen ja tulemme kertomaan lisää sen etenemisestä matkan varrella. Päivitämme tätä dokumenttia, kun meillä on uutta kerrottavaa.

Päivitetty 26.9.2016

Mikä on 125 mahdollisuutta työelämään -hanke?
125 mahdollisuutta työelämään –hanke on vaikeasti työllistyville erityisryhmille tarkoitettu vapaaehtoisuuteen perustuva rekrytointikoulutushanke, jonka tavoitteena on työllistyminen. Hankkeen aikana rekrytointikoulutusryhmät osallistuvat koulutusjaksoille, jotka sisältävät työssäoppimista Fazerin toimipisteissä. Tavoitteena on saada yhteensä 125 osallistujaa koulutusjaksoille ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni heistä työllistyy Fazerille. Hanke toteutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana. Siinä ovat mukana Fazer, Helsingin Diakonissalaitos ja ELY-keskus.

Miten hankkeeseen voi hakea mukaan?
Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta joko valtakunnallisilla TE-palveluiden verkkosivuilla tai jättämällä hakemuksen lähimpään TE-toimistoon. Lisätietoa saa osoitteesta fazerrekrykoulutukset@hdl.fi

Miksi Fazer päätti käynnistää 125 mahdollisuutta työelämään -hankkeen?
Työmarkkina muuttuu sekä tehtävien että saatavilla olevan työvoiman osalta ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulee heikkenemään. Samaan aikaan työttömyysaste Suomessa on noin 10 prosenttia. Meillä on aito halu vaikuttaa ja auttaa vallitsevassa tilanteessa työmarkkinoilla.

Onko 125 mahdollisuutta työelämään -hankkeen tavoitteena aidosti työllistää hankkeeseen osallistuvia Fazerille?
Kyllä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni osallistujista työllistyy Fazerille.

Keille hanke on kohdistettu?
Tavoitteena on tarjota mahdollisuus niille, joilla on tai on ollut vaikea löytää työtä. Hanke ei rajoitu yksittäiseen ryhmään, vaan tavoitteena on tarjota mahdollisuus eri ryhmille. Näitä ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret työttömät, alentuneen toimintakyvyn omaavat, pidempään Suomessa olleet maahanmuuttajat ja kotouttamiskoulutuksessa olevat maahanmuuttajat.

Miten hankkeeseen mukaan pääsevät valitaan?
Koulutukseen haetaan erikseen TE-toimiston kautta. Ennen varsinaista koulutusta järjestetään 1-2 viikon kartoitusjakso, jonka aikana hakijoiden taitoja ja soveltuvuutta alalle selvitetään ja arvioidaan. Niille jotka eivät pääse jatkoon, tarjotaan mahdollisuutta työvalmennukseen Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-työllistämishankkeessa.

Kuka hankkeeseen pääsevät valitsee?
Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta joko valtakunnallisilla TE-palveluiden verkkosivuilla tai jättämällä hakemuksen lähimpään TE-toimistoon. TE-toimisto vastaa hakuprosessista sekä valinnasta yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen koulutuspalveluiden ja Fazerin kanssa.
Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, joka on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija ja alan suunnannäyttäjä. Se muodostaa tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja.

Onko hankkeeseen jo valittu opiskelijoita?
Ensimmäiset kaksi koulutusryhmää on valittu ja yhteensä 40 opiskelijaa aloitti koulutuksen syyskuun alussa. Seuraava haku marraskuussa aloittavaan ryhmään käynnistyi 26.9.2016.

Kuinka paljon hakemuksia tuli ensimmäiseen koulutusryhmään?
TE-toimisto sai noin 450 hakemusta. Hakijoiden joukosta valittiin 60 henkeä alun kartoitusjaksolle ja 40 henkeä itse koulutukseen.

Koska seuraava haku käynnistyy?
Seuraava haku käynnistyi 26.9.2016. Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta joko valtakunnallisilla TE-palveluiden verkkosivuilla tai jättämällä hakemuksen lähimpään TE-toimistoon.  Tälle jaksolle valittavien koulutus käynnistyy marraskuussa.


Mitä 125 mahdollisuutta työelämään käytännössä tarkoittaa?
Hankkeen aikana rekrytointikoulutusryhmät osallistuvat koulutusjaksoille, jotka sisältävät työssäoppimista Fazerin toimipisteissä. Tavoitteena on saada yhteensä 125 osallistujaa koulutusjaksoille ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni työllistyy Fazerille.
Osan koulutusryhmistä teemana on elintarviketeollisuus; ensimmäinen ryhmä aloittaa syyskuussa 2016. Koulutus koostuu lähiopetuksesta ja työssäoppimisjaksoista makeis- ja leipomotoimialalla. Yksittäisen koulutuksen kesto on noin kolme kuukautta ja yksittäisen ryhmän koko on 20 - 22 henkilöä.
Osan koulutusryhmistä teemana on suurtalous- ja ravintola-ala. Koulutuksen kesto on noin kuusi kuukautta ja yksittäisen ryhmän koko on 20 - 22 henkilöä. Koulutus koostuu lähiopetuksesta ja työssäoppimisjaksoista Fazerin ravintoloissa, kahviloissa ja vierailukeskuksessa. Suurtalous- ja ravintola-alan koulutuksissa osallistujilla on mahdollisuus suorittaa perustutkinnon tutkinnon osa.
Hanke on vasta käynnistymässä ja sen kokonaiskesto on kaksi vuotta, meillä ei ole vielä täysin selkeitä vastauksia aivan kaikkeen. Esimerkiksi lopullinen työllistyvien määrä, työtehtävät ja työpaikkojen sijainti tulevat hankkeen aikana vielä täsmentymään. Luonnollisesti myös koulutusohjelmaan osallistuvilla on mahdollisuus olla ottamatta työtä vastaan Fazerilta.

Minkälaisiin työtehtäviin Fazer hakee työssäoppijoita tässä hankkeessa?
Tässä hankkeessa työssäoppijat voivat toimia seuraavissa työtehtävissä:

  • Henkilöstöravintoloissa tehtävät ovat avustavia ravintolatehtäviä tai osaamisen niin salliessa, myös kokin tehtäviä.
  • Henkilökuntamyymälässä tehtävät ovat tavaroiden hyllyttämistä, esille laittoa, tavaroiden kuljettamista ja asiakaspalvelua.
  • Makeisliiketoiminnan tuotannossa tehtävät ovat tuotannon avustavia tehtäviä, pakkaamista, linjatyöskentelyä ja varastointia.
  • Lähileipomoliiketoiminnassa tehtävät ovat tuotteiden pussittamista, esille laittoa ja raaka-aineiden käsittelyä. (Fazerin lähileipomot ovat isojen markettien tiloissa toimivia leipomoita.)
  • Vierailukeskuksessa tehtävät ovat kalusteiden/tavaroiden kuljettamista, varastoimista, astiahuoltoa ja siistimistä kahvilassa.

Mikä on Helsingin Diakonissalaitoksen rooli hankkeessa?
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön koulutuspalvelut -yksikkö vastaa koulutuksen toteuttamisesta.
Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, joka on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija ja alan suunnannäyttäjä. Se muodostaa tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja. Toiminnan ja omaisuuden tuotto käytetään kaikkien heikoimpaan asemaan joutuneiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lähes 150 vuoden ajan Helsingin Diakonisslaitos on ollut luomassa uusia ratkaisuja niillä yhteiskunnan alueilla, joilla ihmisarvo on uhattuna. Lisätietoja: www.hdl.fi.

Mitä käy niille osallistujille, jotka eivät työllisty Fazerille?
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni työllistyisi Fazerille, olemme sitoutuneet työllistämään osallistujista vähintään 70 prosenttia. Koulutukseen valittavien joukosta osa tarvitsee ehkä enemmän tukea pysyäkseen ohjelmassa mukana. Koulutuksen jälkeen niille, jotka eivät halua tai voi jäädä Fazerille töihin, tarjotaan mahdollisuus työvalmennukseen Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-työllistämishankkeen kautta.

Hankkiiko Fazer julkisilla varoilla ilmaisia työntekijöitä?
Fazer ei tavoittele ilmaista työvoimaa, vaan on nimenomaan sitoutunut siihen, että mahdollisimman moni hankkeeseen osallistuvista työllistyy Fazerille koulutusjakson jälkeen. Kyseessä on erityisryhmille tarkoitettu vapaaehtoisuuteen perustuva koulutus, jonka tavoitteena on työllistyminen. Koulutukseen kuuluu lähiopetusta ja työssäoppimista. Koulutus- ja työharjoittelujakson aikana koulutukseen osallistuja saa työttömyysetuutta sekä kulukorvauksen.

Miksi hankkeeseen osallistuville ei makseta palkkaa?
Koulutus- ja työharjoittelujakson aikana koulutukseen osallistuja saa samaa työttömyysetuutta kuin työttömänä ollessaan sekä yhdeksän euron kulukorvauksen.
Koulutus koostuu lähiopetuksesta Helsingin Diakonissalaitoksella ja työssäoppimisjaksoista Fazerin toimipisteissä. Koulutusjakson aikana osallistujilla on mahdollisuus suorittaa perustutkinnon osa ja työssäoppimisjaksoilla osallistujat saavat harjoitusta työelämästä ja valmiuksia työelämätaitoihin.
Hanke perustuu työttömän hakijan vapaaehtoiseen haluun kouluttautua ja saada siten paremmat mahdollisuudet työelämässä.
Tavoite on, että kolmen tai kuuden kuukauden pituisen koulutus- ja työharjoittelujakson jälkeen hankkeeseen osallistuvista mahdollisimman moni työllistyy pysyvästi Fazerille ja saa työsopimuksen mukaisen palkan työstään.

Voiko koulutuksen aikana hakea palkallista työtä tai opiskelupaikkaa?
Kyllä voi.

Joutuuko hakija karenssiin, jos keskeyttää koulutuksen omasta tahdostaan?
Jos henkilö ilman pätevää syytä keskeyttää koulutuksen, tästä voi seurata karenssi. Osittain tästäkin syystä ennen koulutusta järjestetään kartoitusjakso, jonka aikana myös osallistujalla on vielä mahdollisuus jättäytyä pois koulutuksesta. Esimerkkejä pätevistä syistä on mainittu TE- keskuksen sivuilla http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/karenssi/index.html

Miksi ette palkkaa suoraan työttömiä ja perehdytä heitä töihin? Tai käytä jo olemassa olevaa oppisopimusjärjestelmää?
Fazerilla on jatkuvasti paikkoja auki erilaisiin työtehtäviin ja niihin voi hakea kuka tahansa.
125 mahdollisuutta työelämään -hankkeen tavoitteena on tarjota vaikeasti työllistyville mahdollisuus työllistymiseen ja ehkäistä syrjäytymistä. Hanke pyrkii vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen, mikä on kaikkien edun mukaista. Kokemuksen perusteella koulutuksen ja työssäoppimisen yhdistelmä on tehokas tapa tähän. Koska tavoittelemme hankkeen piiriin niitä, jotka eivät tällä hetkellä ole aktiivisesti työelämässä, päätimme hyödyntää rekrytointikoulutuksen mahdollisuutta. Kartoitusjaksolla (1-2 viikkoa) selvitetään koulutettavien soveltuvuus rekrytointikoulutukseen. Tässä vaiheessa koulutettava voi itse halutessaan jättäytyä koulutuksesta pois ilman karenssia. Niille, jotka eivät jatka koulutukseen, tarjotaan mahdollisuutta työvalmennukseen Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-hankkeessa.

Miksi Fazer aloittaa tällaisen hankkeen vaikka konsernissa on hiljattain ollut yt-neuvotteluita? Miksi ette palkkaa yt-neuvottelujen seurauksena irtisanottuja takaisin?
On totta että olemme joutuneet käymään viime vuosina yksikkökohtaisia yt-neuvotteluita. Fazer-konsernissa on toimiva menettely, jolla irtisanotuille tarjotaan muuta työtä konsernin eri yrityksistä ja toimipisteistä. Yt-neuvottelutilanteissa olemme aina tukeneet niitä henkilöitä, joiden työsuhde on päättynyt ja yrittäneet löytää työtä konsernin toisissa liiketoiminnoissa monesti tässä onnistuen. Fazer toimii leipomo-, makeis-, kahvila-, ravintola- ja myllyliiketoiminnassa.
125 mahdollisuutta työelämään -hankkeessa on kuitenkin kyse siitä, että haluamme tarjota mahdollisuuksia vaikeasti työllistyville henkilöille. Hankkeessa ei ole kyse työvoiman korvaamisesta eikä hanke kohdistu Fazerin entisiin työntekijöihin. Hankkeeseen on kuitenkin avoin haku.

Kuka rahoittaa hankkeen?
Hankkeen koulutuskustannusten suorasta rahoituksesta 30 prosenttia tulee Fazerilta ja 70 prosenttia ELY-keskukselta. Hankkeeseen liittyy paljon epäsuoria kustannuksia ja niistä vastaa Fazer. Hankkeen loputtua vähintään 70 prosenttia osallistujista työllistyy Fazerille työsuhteeseen, jolloin palkkakustannuksista vastaa luonnollisesti Fazer.

Miksi ELY-keskus rahoittaa yritysten työllistämistoimintaa?
Yksi ELY-keskusten tehtävistä on luoda edellytyksiä kehittyvälle elinkeinoelämälle. Keskus hoitaa myös maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä. Tähän liittyen ELY-keskusten tehtäviä ovat mm. yritysten neuvonta, rahoitus ja kehittäminen, elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä alueellinen elinkeino- ja työvoimapolitiikka ja TE-toimistojen ohjaus.
Yritykset voivat hyödyntää ELY-keskuksen palveluja ja rahoitusmahdollisuuksia kehittäessään ja kasvattaessaan toimintaansa. ELY-keskus myös suunnittelee, kehittää ja koordinoi työvoimapalveluja ja työllisyyden hoitoa. Keskus vastaa yhdessä alueen työ- ja elinkeinotoimistojen eli TE-toimistojen kanssa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnittelusta ja hankinnasta. Keskus tukee paikallista työllisyyttä ja parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia jakamalla työllisyysperusteisia avustuksia.

Mikä on hankkeen kokonaiskustannus?
Hankkeen kokonaiskustannus on noin puoli miljoonaa euroa.
Aivan tarkkaa kustannusta on vaikea arvioida, koska hankkeeseen liittyy paljon epäsuoria kustannuksia ja resursseja esimerkiksi esimiesten koulutusten ja työajan muodossa. Koulutukseen valittavien joukosta osa tarvitsee ehkä enemmän tukea pysyäkseen ohjelmassa mukana. Tämän näemme vasta, kun työ alkaa.

Mitä hyötyä hankkeesta on sen eri osapuolille?
Fazer tarvitsee tulevaisuudessakin työvoimaa ja haluaa toimia sosiaalisesti vastuullisena yrityksenä suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsingin Diakonissalaitokselle hanke on keino toteuttaa sen arvojen mukaista toimintaa ja ehkäistä syrjäytymistä koulutuksen keinoin. ELY-keskukselle hanke on keino työttömyyden vähentämiseen.

Onko Fazerilla pulaa työvoimasta? Miten näette työvoimatilanteen kehittymisen tulevaisuudessa?
Työmarkkina muuttuu sekä tehtävien että saatavilla olevan työvoiman osalta ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulee heikkenemään. Työvoimatilanne on Fazerillakin jo joidenkin toimintojen, kuten ravintolakentän, osalta haastava. Työvoimasta on ja tulee olemaan pulaa.

Minkä alan työntekijöistä Fazerilla on pulaa?
Fazerillakin jo joidenkin toimintojen, kuten ravintolakentän, osalta työvoimatilanne on haastava. Tällä hetkellä pulaa on ennen kaikkea ravintola-alan ammattilaisista, kuten kokeista.
Onko Fazerilla kokemusta osatyökykyisten, esimerkiksi kehitysvammaisten työllistämisestä?
Fazerilla on yksittäisiä kokemuksia kehitysvammaisten työllistämisestä esimerkiksi ravintolaliiketoiminnassamme.

Kuinka paljon Fazer työllistää?
Fazer työllisti vuonna 2015 kahdeksassa maassa yhteensä 14 709 työntekijää. Suomessa Fazer työllistää tällä hetkellä reilut 6 000 työntekijää.

Mikä työllistämisen isossa kuvassa on tällaisen hankkeen merkitys?
Jokainen meistä voi kohdata jossain kohtaa elämäänsä vaikeuksia ja ansaitsee mahdollisuuden. Yksittäisen ihmisen kohdalla mahdollisuuden antaminen parhaimmillaan voimaannuttaa ja tarjoaa mahdollisuuden kiinnittyä työelämään ja/tai opintoihin koulutuksen jälkeen. Vahvimmillaan vaikutukset yksilöön ja hänen perheeseensä jatkuvat jopa sukupolvien yli. Jos voimme auttaa yhdenkin vaikeasti työllistyvän työelämään, olemme saavuttaneet jotain arvokasta.

Mistä saa lisätietoa hankkeesta?
Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen fazerrekrykoulutukset@hdl.fi