Fazerin kumppanuusohjelma muodostuu kolmesta osa-alueesta: järjestöyhteistyöstä, sponsoroinnista ja humanitäärisestä avusta. Keskeisiä teemoja ovat lasten ja perheiden hyvinvointi sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Kumppanuusohjelman tavoitteena on tehdä konkreettisia tekoja ja olla aktiivinen ja vastuullinen osa yhteiskuntaa.

Fazer tekee yhteistyötä monien hyvien hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Pääkohteemme on SOS-Lapsikylän työ Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa. Luonnon monimuotoisuutta tuemme yhteistyössä WWF Suomen, Baltic Sea Action Groupin, Vesijärvisäätiön ja Korkeasaaren kanssa. Naisten asemaa kehitysmaissa tuemme tekemällä yhteistyötä Naisten Pankin kanssa. Vastuullista kaakaonhankintaa edistämme toimimalla World Cocoa Foundationissa. Meille tärkeitä teemoja ovat lasten ja nuorten liikkumisen mahdollistaminen sekä tasapainoisiin elämäntapoihin kannustaminen. Olemme Hesa Cupin yhteistyökumppani ja Euroopan suurimman koululiikuntatapahtuman, Stafettkarnevalenin pääyhteistyökumppani. Ruotsissa työskentelemme yhdessä koulukiusaamista ehkäisevän Friends-järjestön kanssa. Kehitysvammaisten nuorten itsenäistymistä tuemme yhteistyössä Kipparintalon kanssa. Omaa toimialaamme kehitämme yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Tuotelahjoituksilla haluamme olla mukana mahdollistamassa hyviä hetkiä. Tuki-ilmoituksia hankimme harkinnan mukaan tehdaspaikkakunnillamme.


Missä sponsoroimme?

Sponsoroimme kotimarkkina-alueellamme Itämeren ympärillä. Lisäksi olemme mukana projekteissa niissä maissa joista tärkeimmät raaka-aineemme, kuten kaakao, tulevat. Valtakunnallisten ja kansainvälisten hankkeiden lisäksi osallistumme joihinkin yhteiskuntavastuullisiin hankkeisiin niillä paikkakunnilla, joilla Fazerilla on toimipaikkoja. Pääkaupunkiseudun lisäksi Fazerilla on valmistusta mm. Lahdessa, Lappeenrannassa ja Karkkilassa.

 

Yhteistyökumppaneilta edellytämme

  • Fazerin arvoja tukevaa toimintaa
  • viestintäyhteistyötä jossa yhteistyön sisältö ja merkitys voidaan kertoa ja välittää selkeästi sidosryhmille.
  • elementtejä joissa voimme olla läsnä ja toimia, pelkkä mainonta ei riitä

Emme sponsoroi

  • kohteita jotka ovat ristiriidassa ympäristötavoitteidemme kanssa
  • uskonnollisesti tai poliittisesti sitoutuneita kohteita
  • yksilöurheilua ja yksittäisiä urheilujoukkueita sponsoroimme ainoastaan poikkeustapauksissa.

 

Hakemusten tekeminen

Tuotelahjoitukset