Raportoimme yritysvastuuseen liittyvistä tapahtumista ja edistysaskelista verkkosivuilla, vuosikertomuksessa ja yritysvastuukatsauksessa. Laadukas ja läpinäkyvä viestintä ja aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tavoitteemme ympäri vuoden.

Raportointi on olennainen osa yritysvastuuta. Fazer raportoi yritysvastuutyöstään osana vuosikertomusta sekä yksityiskohtaisemmin erillisessä yritysvastuukatsauksessa. Raportointi kattaa Fazerin yritysvastuuohjelman kaikki viisi osa-aluetta: päivittäinen liiketoiminta, terveyttä ja hyvinvointia, ihmisten Fazer, oikeudenmukainen arvoketju ja osana ympäristöä.

Fazerin yritysvastuukatsaus laaditaan kaikkia niitä sidosryhmiä varten jotka ovat kiinnostuneita Fazer-konsernin liiketoiminnasta, yhtiön kehitystä ohjaavista tekijöistä ja sen pyrkimyksestä tehdä kestävää liiketoimintaa. Katsaus esittelee, miten Fazer täyttää taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät vastuunsa ja luo samalla arvoa omistajille, työntekijöille, asiakkaille, kuluttajille sekä muille sidosryhmille