Mistä Fazerin kaakao tulee? Mitkä ovat kriteerit vastuulliselle kaakaontuotannolle? Miksi jäljitettävyys on tärkeää Fazerille? Tutustu useimmin kysyttyihin kysymyksiin liittyen kaakaon vastuulliseen hankintaan.

Mistä Fazerin kaakao tulee?

Fazer valmistaa suklaata jalostetuista kaakaotuotteista – kaakaomassasta, kaakaovoista ja kaakaojauheesta. Fazer hankkii raaka-aiheet eurooppalaisilta toimittajilta. Ostamastamme kaakaosta neljännes on peräisin Ecuadorista ja kolme neljännestä Länsi-Afrikasta. Kaakao jalostetaan joko Euroopassa tai kaakaon alkuperämaassa. Esimerkiksi ecuadorilainen kaakaomassa on Fazerin Sininen -suklaan maun tärkein osatekijä.

Miksi niin suuri osa kaakaota on peräisin Länsi-Afrikasta?

Länsi-Afrikka on maailman suurimman kaakaontuotantoalue. Noin 70 prosenttia koko maailman kaakaosta on peräisin Länsi-Afrikasta.

Mitkä ovat Fazerin kriteerit vastuulliselle kaakaontuotannolle?

Fazerin kriteerit vastuulliselle kaakaontuotannolle perustuvat World Cocoa Foundationin periaatteisiin: ihmiset (people), elinkeinon kannattavuus (profit) ja ympäristö (planet). Fazerin kriteereihin kuuluu myös jäljitettävyys.

Jokaisen periaatteen alle Fazer on asettanut listan kriteerejä.

  • Ihmisten hyvinvoinnin kriteereihin kuuluu esimerkiksi kansainvälisten työelämän periaatteiden kunnioittaminen.
  • Elinkeinon kannattavuus sisältää muun muassa tuottavuuden tukemisen kaakaon laadun parantamisen ja satomäärien kasvattamisen kautta.
  • Elinympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa esimerkiksi lannoitteiden käyttöön, ympäristövaikutusten huomiointiin ja niistä kouluttamiseen liittyviä kriteerejä.

Suorien ohjelmien osalta kaakao on jäljitettävää viljelmälle asti. Sertifioidun kaakaon osalta vähimmäisvaatimus on massatasapaino (volyymiseuranta, mass-balance). Vaadimme sekä kaakaontoimittajilta että sertifiointiorganisaatioilta tietoa niistä yhteisöistä, joista sertifioitu kaakao on peräisin.

Miksi jäljitettävyys on niin tärkeää Fazerille?

Jäljitettävyyden kehittäminen yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa on tärkeää, koska se antaa meille mahdollisuuden päästä lähemmäs viljelijöitä, vaikuttaa olosuhteisiin, joissa kaakaota viljellään sekä parantaa läpinäkyvyyttä/avoimuutta koko ketjussa.

Voitteko taata, että Fazerin ostaman kaakaon tuotantoon ei ole käytetty lapsityövoimaa?

Fazer ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä, ja me teemme päivittäin työtä kaakaon arvoketjun kanssa. Lapsityövoimaan liittyvät monimutkaiset ongelmat vaativat edelleen aktiivista otetta ja yhteistyötä arvoketjuun kuuluvien sidosryhmien välillä. Olemme tietoisia haasteista ja tiedostamme, että mikään organisaatio ei yksin kykene ratkaisemaan lapsityövoimaan ja sen perimmäisiin syihin liittyviä ongelmia. 

Haluamme parantaa olosuhteita alkutuotannossa pyrkimällä kaakaovisioomme, osallistumalla yhteistyöhön ja asiantuntijuuden jakamiseen ja tukemalla viljelijöitä vastuullisuusohjelmamme kautta. Pyrimme pääsemään lähemmäs kaakaonviljelijöitä, ja haluamme tietää tarkalleen, mistä ostamamme kaakao on peräisin.

Voimme kehittää kaakaonviljelyn olosuhteita vain alan yhteistyöllä ja läpinäkyvässä vuorovaikutuksessa kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Eikö teidän mielestänne ole epäreilua myydä tuotteita, joiden raaka-aineet tuotetaan köyhyydessä?

Maailmassa on noin viisi miljoonaa kaakaonviljelijää. Kaakaotilat ovat tyypillisesti muutaman hehtaarin suuruisia perhetiloja, joita sama perhe on hoitanut ja viljellyt usean sukupolven ajan. Näistä tiloista 70 % sijaitsee Länsi-Afrikassa, missä kaakaonviljelijät kamppailevat monien ongelmien kanssa. Mikään valtio, yritys tai organisaatio ei pysty yksin ratkaisemaan kaakaonviljelyn olosuhteisiin liittyviä ongelmia. Tavoitteena onkin sen sijaan löytää ratkaisuja kansainvälisellä yhteistyöllä.

Onko Fazerin suklaa sertifioitua?

Fazerin tuotepakkauksissa ei ole sertifiointimerkintää. Me käytämme tuotteissamme sertifioitua (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme) kaakaoraaka-aineita.

Me haluamme tehdä enemmän. Fazerin kaakao-ohjelma koostuu sertifioidun kaakaon hankinnasta sekä viljelijöiden tukemisesta suorien, käynnissä olevien vastuullisuusohjelmien kautta Ecuadorissa ja Länsi-Afrikassa. Sertifioidun kaakaontuotannon lisäksi me haluamme tukea myös sitä valtaosaa kaakaonviljelijöistä, jotka eivät kuulu sertifiointijärjestelmien piiriin.

Tavoitteemme on, että vuoteen 2017 mennessä kaakaomme alkuperä on jäljitettävissä ja kaikki käyttämämme kaakao täyttää vastuullisuuden kriteerit.

Vuonna 2015 suorien ohjelmien kautta ostetun ja sertifioidun kaakaon määrä oli yhteensä 72 % kaikesta ostamastamme kaakaosta.             

Miten kaakaon vastuullisuus todennetaan? Miten varmistatte, että kriteerit täyttyvät?

Sertifiointi tarjoaa kolmannen osapuolen varmennuksen vastuullisuuskriteereille. Tällä hetkellä 49 prosenttia (2015) 52 prosenttia Fazerin ostamasta kaakaosta on sertifioitua (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade Cocoa Programme). Fazer ostaa kaakaota myös valikoitujen suorien ohjelmien kautta (23 prosenttia 2015).Alkuperämaissa ohjelmia toteuttavat kumppanimme kouluttavat viljelijöitä ja valvovat vastuullisuuskriteereidemme täyttymistä. He seuraavat viljelijöitä ja raportoivat Fazerille sovitun prosessin mukaisesti. Tämän lisäksi Fazer käyttää omia ja kolmansien osapuolten toteuttamia auditointeja. 

Mikä on suora vastuullisuusohjelma?

Fazer ostaa kaakaota suorien vastuullisuusohjelmien kautta Ecuadorissa ja Nigeriassa. Näiden ohjelmien kautta Fazer ostaa kaakaota, joka täyttää vastuullisen tuotannon kriteerit. Ohjelmien kautta ostettava kaakao on jäljitettävää viljelmälle asti ja tuemme juuri niitä viljelijöitä – esimerkiksi koulutuksella – jotka kaakaomme viljelevät.

Miksi tuottavuuden tukeminen on niin tärkeää?

Tuottavuuden tukeminen on ratkaisevan tärkeää niin viljelijöille kuin kaakaon tulevaisuudellekin. Monissa viljelijäyhteisöissä kaakaopuut tuottavat paljon enimmäispotentiaaliaan pienempiä satoja vanhentuneiden viljelykäytäntöjen takia. Kaakaota koettelevat monet tuholaislajit ja sairaudet. Myös kaakaopuut ikääntyvät nopealla vauhdilla. Parempi tuottavuus antaa viljelijöille enemmän rahaa elämiseen ja mahdollisuuden investoida tiloihinsa ja kehittää yhteisöjään. Pyrkimykset lisätä tuottavuutta auttavat myös vastaamaan kaakaon maailmanlaajuisesti kasvavaan kysyntään.

Maksaako Fazer preemioita vastuullisesta kaakaosta?

Kyllä, maksamme preemioita sekä sertifioidusta kaakaosta että kaakaosta, jonka ostamme suorien ohjelmien kautta. Preemioiden suuruus on samaa tasoa sertifioinneissa ja suorissa ohjelmissa. Preemioita käytetään projekteihin viljelijäyhteisöissä.

Miksi ette ole vielä saavuttaneet tavoitettanne? Miksi tavoitteen saavuttamiseen kuluu niin paljon aikaa?

Olemme asettaneet itsellemme selkeät tavoitteet. Niiden saavuttaminen vaatii huomattavaa kehitystä hankinnassa ja toimitusketjussa. Me olemme sitoutuneet tähän työhön ja valmiita investoimaan siihen resursseja saadaksemme aikaan todellisia vaikutuksia kumppaneidemme kanssa. Tähän kuluu aikaa, ja meillä on vielä tehtävää.

Kaakaon riittävyydestä tulevaisuudessa on esiintynyt huolta. Onko tämä mielestänne uhka Fazerille?

Pitkällä aikavälillä se on riski kaikille kaakaota käyttäville yrityksille. Muun muassa ilmastonmuutoksella, ikääntyvällä viljelijäväestöllä ja kaupungistumisella on vaikutuksensa kaakaontuotantoon ja siten myös tarjontaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi Fazer tekee työtä kestävämmän kaakaosektorin eteen.