Fazerin tavoitteena on tukea kestäviä viljelymenetelmiä ja ehkäistä luonnon monimuotoisuuden katoamista.

Globaali ruuantuotanto vaikuttaa biodiversiteettiin ja on myös yksi metsäkadon aiheuttajista. Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus pitää sisällään kaikki maapallolta löydetyt miljoonat eri lajit, jotka ovat syntyneet neljä miljardia vuotta kestäneen evoluution kuluessa. Sen lisäksi, että biodiversiteetti tukee planeetan terveyttä, sillä on suora vaikutus ihmisten elämään luonnon tarjoaman ravinnon, puhtaan veden ja ilman kautta. Ilmastonmuutoksella, saasteilla, maankäytön muutoksilla, rehevöitymisellä, happamoitumisella, metsäkadolla ja ylikalastuksella on kaikilla vaikutuksensa luonnon monimuotoisuuteen.

Tänä vuonna Fazer jatkoi yhteistyötään WWF Suomen kanssa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja turvaamiseksi. Konsernin tavoite on oppia tunnistamaan hankintaketjunsa ympäristövaikutukset tehokkaammin ja tukea kestäviä valintoja tuotteillaan ja palveluillaan. Fazer aloitti myös myöhemmin vuoden 2016 aikana julkaistavan metsäkatoa ehkäisevän ohjeistuksen laatimisen.

Kestävä viljely

Kuluttajat ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita ruuantuotannon kestävyydestä ja raaka-aineiden alkuperästä. Fazer tiedostaa ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät haasteet toimitusketjussaan. Usean vuoden ajan Fazer on tehnyt työtä ketjun läpinäkyvyyden parantamiseksi ja vastuullisuuden kehittämiseksi keskeisten raaka-aineiden kuten kaakaon, palmuöljyn, kalan ja viljan hankinnassa.Voit lukea lisää työstämme arvoketjussa ja vastuullisesta kaakaon, palmyöljyn ja kalan hankinnasta täällä.

Fazerin tavoitteena on hankkia viljaa ja viljatuotteita, jotka on viljelty ympäristön näkökulmasta parhaita käytäntöjä soveltaen. Yhtiön pitkän aikavälin visio on minimoida omalta osaltaan viljelyn vesistöille aiheuttaman ravinnekuorman vaikutukset koti- markkinoidensa alueella. Fazer haluaa lisätä ja edistää kestävien tuotantomenetelmien käyttöä yhteistyössä viljelijöiden kanssa.

Fazer määrittelee kriteerit viljavisiolleen, jonka tavoitteena on viljan vastuullinen viljely. Visionsa puitteissa Fazer pyrkii myös tukemaan kestäviä viljelymenetelmiä, tarjoamaan uusia mahdollisuuksia viljelijöille ja yhteisöille ja ehkäisemään luonnon monimuotoisuuden häviämistä.