Joka vuosi maailmassa hukataan tai haaskataan kolmasosa kaikesta ihmisen ravinnoksi tuotetusta ruuasta. Fazerin tavoitteena on ehkäistä jätteen ja raaka-ainehävikin syntymistä.

Ruokajätteen vähentäminen on yksi keskeisistä painopistealueista Fazerilla. Vuonna 2016 Fazer kehitti konsernitason jäte- ja raaka-ainehävikkisuunnitelman. Suunnitelma määrittelee useita tavoitteita jätteen ja raaka-ainehävikin synnyn ehkäisyyn ja sen tarkoitus on ohjata liiketoimintaa kiertotalousajattelun suuntaan.

Fazerin jätehierarkia

Fazer noudattaa Euroopan unionin jätehierarkian periaatteita: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen. loppusijoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aina tulisi ehkäistä jätteen syntymistä. Jos tätä ei voi ehkäistä, tulee mahdollisuuksien mukaan ohjata se ensin uudelleenkäyttöön tai seuraavina vaihtoehtoina tarkastella kierrätys- tai muita hyödyntämisvaihtoehtoja (energiana). Joissain tapauksissa kuitenkin jätteen ohjaaminen energiantuotantoon voi olla yhtä hyvä vaihtoehto kuin sen ohjaaminen kierrätykseen. Fazerin tavoitteena on, ettei loppusijoitukseen eli kaatopaikalle päätyisi ollenkaan jätettä vuoteen 2020 mennessä.

Jätteen vähentäminen Fazerin ravintoloissa

Ruokajätteen ehkäiseminen on yksi Fazer Food Servicesin painopistealueista, ja sen eteen on tehty monia toimenpiteitä. Yhtiö on panostanut paljon löytääkseen yhdenmukaisia tapoja seurata ja mitata jätteen määrää ravintoloissaan kaikilla markkinoilla. Maaliskuussa 2015 yli 600 Fazerin ravintolaa osallistui menestyksekkäästi ensimmäiseen yhtiön sisäiseen, pohjoismaiseen ruokajätekampanjaan. Seuraava kampanja järjestettiin toukokuun puolivälissä ja kolmas kampanja syyskuussa. Näiden kampanjoiden tavoite oli lisätä tietoisuutta ruokajätteestä kai- kissa Fazerin 1 200 ravintolassa. Niiden avulla kiinnitettiin myös huomiota ruokajätteen vähentämistoimenpiteiden tarpeeseen ravintolatasolla ja jaettiin parhaita käytäntöjä. Vuonna 2015 Fazer Food Services implementoi myös ruokajätteen mittaus- mallin ja otti käyttöön kaksi jätteenvähennystavoitetta:

  • Ruokajätteen vähentäminen (varasto- ja esillelaittohävikki) ravintoloissa viidellä grammalla annosta kohti vuoteen 2017 mennessä
  • Ravintola-asiakkaiden lautashävikin määrään vähentäminen viidellä grammalla annosta kohti kampanjoinnin ja annoskehittelyn avulla vuoteen 2017 mennessä (verrattuna vuoden 2015 lähtötilanteeseen)

Fazer on tutkinut myös mahdollisuuksia vähentää ruokajätteen määrää muualla arvoketjussa. Yhtiö hankkii esimerkiksi toisen luokan kasviksia vähentääkseen sellaisista kasviksista syntyneiden jätteiden määrää, jotka eivät täytä esteettisiä vaatimuksia.

Työtä jätteen vähentämiseksi Fazerin leipomoissa, makeistehtaissa ja myllyssä

Fazer Way in Production on Fazerin yhteinen tapa työskennellä leipomo- ja makeistuotteiden valmistuksessa. Se yhtenäistää työskentelyprosessit ja toimintatavat niitä jatkuvasti parantaen. Jätejakeiden syntymisen ehkäiseminen ja jätteen vähentäminen on Fazer Way in Productionin keskeisimpiä periaatteita. Fazer Way in Productionissa tärkeää ovat ihmiset: jokainen voi omalla panoksellaan edistää työskentelytapojen parantamista. Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Mylly ovat sitoutuneet vähentämään jätteen määrää 10 prosentilla tuotettua tonnia kohden vuoteen 2020 vuoden 2014 lähtötasosta.

Suurin osa tuotannon sivuvirroista kierrätetään biopolttoaineeksi ja loput käytetään eläinravintona. Näin Fazer on onnistunut vähentämään kaatopaikalle joutuvan ruokajätteen määrää. jopa 75 prosentilla.

Ruokalahjoitukset

Pyrimme hyvällä suunnittelulla ehkäisemään ylituotantoa leipomoissamme, makeistehtaissamme ja ravintoloissamme. Tästä huolimatta yli jää syömäkelpoista ruokaa ja leipomo- ja makeistuotteita. Lahjoitamme tällä hetkellä elintarvikkeita ruoka-apuun Suomessa, Venäjällä, Latviassa, Virossa ja Liettuassa.

Ruoka-apuna hyväntekeväisyysjärjestöille ruoka saadaan siihen tarkoitukseen kun se on tarkoitettu ja pienennämme samalla turhaa ruokahävikkiä. Suomessa lahjoitamme tuotteita ruoka-apuun esimerkiksi Helsinki Missiolle sekä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle.

Fazer Cafés on päättänyt panostaa kasvavassa määrin ruokajätteen vähentämiseen ja tulee kehittämään prosessin myymättömän ruuan lahjoittamiseksi ja biojätteen vähentämiseksi. Gateau-leipomomyymäläketju Ruotsissa on ottanut tavoitteeksi vähentää esillelaittohävikkiä 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä Gateau lahjoittaa runsaasti leipää hyväntekeväisyyteen.

Sidosryhmätyö

Fazer on mukana sekä kansallisissa että eurooppalaisissa sidosryhmäverkostoissa vähentääkseen ruokajätteen määrää. Fazer myös sponsoroi RSA Student Design awards -kilpailua, joka haastaa lupaavia suunnittelijoita ympäri maailmaa ratkaisemaan suunnittelun keinoin sosiaalisia, ympäristö- ja taloushaasteita muun muassa ruokahävikkiin liittyen.