Maailman makean veden varastojen kuormittamisesta on nopeasti kehittymässä suuren mittaluokan taloudellinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Se on myös hankintaketjuun kohdistuva riskitekijä. Fazerin tavoitteena on käyttää vettä vastuullisesti tuotantoprosessiensa kaikissa vaiheissa ja ottaa huomioon myös epäsuora vaikutus raaka-aineiden hankintaketjussa. 

Suora veden käyttö ja veden laatu

Fazer seuraa veden käyttöä leipomoissaan ja makeistehtaissaan. Vuonna 2015 Fazer asensi paikallisen viemärijärjestelmän Murinskin leipomoonsa Pietarissa. Uusi järjestelmä puhdistaa jäteveden kolmivaiheisen menetelmän kautta ennen sen päästöä keskusvesijärjestelmään. Päivittäin puhdistettava 70 m3 viemärivettä ei sisällä epäpuhtauksia ja minimoi leipomon ympäristövaikutukset.

Fazer teki sitoumuksen Baltic Sea Action Groupille vuonna 2013 parantaakseen Itämeren tilaa. Happamoituminen ja rehevöityminen ovat seurausta typen ja fosforin päätymisestä Itämereen maatalouden myötä, jätevesistä sekä energian ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Fazer pyrkii sitoumuksellaan tarttumaan toimeen Itämeren kuormituksen pienentämiseksi. Tutustu sitoumukseemme täällä.

Epäsuora veden käyttö

Iso osa kuluttamastamme vedestä käytetään epäsuorasti käytettyjen ja muista maista tuotujen raaka-aineiden kautta. Siksi on tärkeää, että veden käyttöä tarkastellaan osana raaka-ainehankintaa. Fazerilla on käytössä työkalu, jolla se analysoi veden vähyydestä kärsiviltä alueilta hankittuja raaka-aineita.