Fazer sitoutuu vähentämään syömäkelpoisen ruuan joutumista roskiin pienentämällä hävikkiä. 

 Vuoden 2015 alussa Fazer liittyi mukaan kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Fazerin toimenpidesitoumus liittyy luonnon kantokykyä kunnioittavien elämäntapojen ja resurssiviisaan talouden tavoitteisiin. Fazer sitoutuu vähentämään syömäkelpoisen ruuan joutumista roskiin pienentämällä hävikkiä.

Vuosittain maailmassa hukataan tai haaskataan kolmasosa kaikesta ihmisen ravinnoksi tuotetusta ruuasta. Kun syömäkelpoista ruokaa menee roskiin, sen valmistukseen käytetyt raaka-aineet, työpanos ja energia menevät hukkaan, ja myös ruuantuotannossa syntyneet kasvihuonepäästöt ja vesiä rehevöittävät päästöt ovat syntyneet turhaan.

Fazer sitoutuu edistämään hävikin pienentämistä ravintoloissaan sekä leipomo- ja makeisliiketoiminnassaan.

Fazerin sitoumuksen tavoitteet

  • Kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa toimintatapoja, joilla vähennämme esillelaitto- ja lautashävikkiä ravintoloissamme
  • Lahjoitamme ylijäämätuotteita ruoka-apuun
  • Kehitämme ruokahävikin mittaamista ja seurantaa ravintoloissamme
  • Kartoitamme ja edistämme keinoja ottaa käyttöön raaka-aineita, joiden turvallisuus on taattu, mutta jotka eivät täytä ulkomuotonsa puolesta asetettuja vaatimuksia

Sitoumuksen kautta kokoamme yhteen Fazerin toimenpiteet hävikin pienentämiseksi ja kartoitamme laajasti keinoja ruokahävikin pienentämiseksi.

Sitoumuksen mittarit

Vuosina 2014–2015 luodaan biojätteen mittaamiseksi mittarit sekä toimintamallit. Fazerin tavoitteena on vuoden 2015 aikana luoda konsernin yhteinen jätestrategia.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme 2050” on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Toimenpidesitoumuksilla yhteiskunnan eri toimijat, kuten yritykset ja järjestöt, voivat sitoutua omalta osaltaan edistämään tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoa: http://www.ym.fi/sitoumus2050