Fazer fortsetter sitt samarbeid med EAT i sfæren av mat, helse og bærekraft.

Fazer og EAT deler en felles tanke om at det vi spiser både påvirker miljøet og vår trivsel og helse. Fazer besluttet å bli en del av EAT basert på at ideen om å knytte mat, helse og bærekraft passer veldig godt med Fazer eksisterende tilnærming. Fazer fortsetter som en partner for EAT, med mål om å støtte forskning og å dele kunnskap og ekspertise.

EAT Foundation bygger på arbeidet til EAT initiativet, stiftet av Stordalen Foundation og Stockholm Resilience Centre i 2013. Sammen med «Wellcome-fondet» lanserte de EAT Foundation i mars 2016, med ambisjoner om å revolusjonere det globale matsystemet. Dette skal gjøre oss i stand til å fø en voksende global befolkning med sunn mat fra en sunn planet.

“Hvordan vi produserer og forbruker mat har en betydelig innvirkning på miljøet og på samfunnet. Hva vi spiser hver dag påvirker direkte vår helse og trivsel», sier Nina Elomaa, Corporate Responsibility Director of Fazer Group. “Vi fortsetter vårt samarbeid med EAT, og vil utvikle vår egen drift og handlinger”, fortsetter Elomaa.

“Fazer takes action” – Høydepunkter fra 2015 innen mat, helse og bærekraft

 • Mer grønt på hver tallerken
  • Nye smakfulle vegetariske oppskrifter skapt av Fazers kokker, og økt mengde av vegetariske retter
  • Kokebok med vegetariske retter beregnet på “hjemmekokken”
  • Pilotprosjekt “Nudging” med resultater som viser 18 % reduksjon av kjøtt og 23 % økning av vegetariske retter i Finland, 10 % økning av grønt i Sverige.
 • Mindre matavfall
  • 93 % av total mengde avfall ble resirkulert eller gjenbrukt som energi 
  • Nye mål og planer for reduksjon av avfall
 • Redusert klimapåvirkning og økt energieffektivitet
  • Redusert energiforbruk med 3 % per produsert tonn
  • Økt fornybar elektrisitet til 80 %
 • Nye produkter lansert med fokus på trender innen helse, f.eks “Health Energy bread”
 • Fokus på minsket innkjøp og bruk av kakao, palmeolje og fisk

EAT Stockholm Food Forum

EAT arranger hver vår EAT Stockholm Food Forum. Fazer deltok på forumet som ble avholdt i juni 2016. Forumet tok for seg forbruks- og produksjonsmønstre, ansvarlighet, teknologi og innovasjon på tvers av næringsmiddelindustrien.