Vi er opptatt av utvikling og kvalitetssikring av våre rutiner og systemer, og overgår de krav og forventninger myndighetene setter til kvalitet og HMS gjennom å følge bransjekrav i tillegg til egne interne krav.

Sammen med kunden utarbeider vi i en detaljert kvalitetsplan med bakgrunn i vår egen kvalitetsstrategi. Med faglige dyktige ressurser i organisasjonen setter vi kvalitetssikring i system, videreutvikler allerede satte rutiner og systemer, samt utvikler nye. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss slik at vi opprettholder kvalitet på service og mat, samt møter kunders ønsker og krav.

Medarbeiderne i Fazer er selskapets viktigste ressurs. Vårt overordnede mål er derfor at vi til enhver tid tiltrekker, beholder og utvikler kvalifisert personale, og skaper motiverte og engasjerte medarbeidere. Vi som arbeidsgiver setter medarbeiderne i fokus og tilrettelegger forholdene slik at alle får mulighet til å utvikle seg. Vi ønsker at våre medarbeidere både trives og er stolte over å jobbe i Fazer.

Vi ønsker å være forutsigbare og rettferdige i vår personalpolitikk. Vi følger selvsagt lov- og avtaleverk og våre ledere følger de felles retningslinjene i vår personalhåndbok. På denne måten oppnår vi at alle medarbeidere behandles likt og at de får en opplevelse av fellesskapet. Alle våre ansatte er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, trosbekjennelse, kulturelle forskjeller og seksuell legning. En mangfoldig organisasjon bidrar til at vi evner å forstå kundene våre på en bedre måte, og gjør at vi får en mer dynamisk og variert arbeidsplass