Om vår sertifisering av Miljøfyrtårn

I desember 2011 ble Fazers hovedkontor godkjent miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå, og Miljøfyrtårn er åpent for alle virksomheter, både private og offentlige. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet i november 2003, og fra 1. januar 2004 overtok stiftelsen driften av, og det juridiske ansvaret for Miljøfyrtårn-ordningen. Les mer på www.miljofyrtarn.no

Det er viktig for oss å vite at vi bidrar til felleskapet med våre miljøtiltak. Gjennom vårt arbeid mot en miljøsertifisering, har vi skapt en bevisstgjøring av hvordan vi skal bli enda bedre på miljøbesparelse.

Fazers hovedkontor er sertifisert etter Bransjekrav nr 23 ‘’Kontorvirksomhet’’, rev 1.2.2011. Dette innebærer:
•HMS er satt i system og integrert i de daglige rutinene
•Fokus på godt arbeidsmiljø
•Krav til leverandører om miljødokumentasjon
•Sentrale kontorlokaler nær offentlig transport
•Kildesortering på arbeidsplassen
•Energibesparende tiltak

Vi har i tillegg satt stor fokus på vår innkjøpspolicy og kontrollerer blant annet at våre leverandører har miljømerket ”Grønt Punkt” eller fører andre miljøvennlige produkter som blant annet er svanemerket.

Det har også blitt gjennomført økokjøringskurs for alle driftssjefer som er ute og kjører mellom våre driftssteder. Her ble det gjennomgått hvordan man kjører mer miljøvennlig i forhold til drivstofforbruk, samt en kjørestil som gir mindre slitasje på bilene. Les mer om NAF sine kjørekurs her www.naf.no

Vi forventer og krever store miljøforbedringer av oss selv hvert år, og vi vil fortsette vårt målrettede arbeid mot våre miljømål også i 2016.