Spårbarheten är en del av Fazer Mill & Mixes systematiska kvalitetsprocesser. Våra strikta spårbarhetsprinciper säkerställer att våra produkter är rena och säkra och att slutprodukten smakar fantastiskt.

På Fazer Mill & Mixes är alla ingredienser spårbara ett steg framåt och ett steg bakåt. I praktiken betyder det att alla ingrediensers ursprung är känt och att alla produkter som Fazer Mill & Mixes ingredienser används i är kända.