Fazer Food Services arbetar aktivt med att minska matsvinnet i skolrestaurangerna. Tack vare den årliga svinnkampanjen har svinnet minskat med nära 75% i vissa skolor. 

Minska matens miljöpåverkan
Som måltidsleverantör är vi på Fazer Food Services medvetna om den miljöpåverkan som livsmedel ger upphov till. Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra egna rutiner och öka kraven på våra leverantörer för att göra denna påverkan så liten som möjligt.

I enlighet med vår miljöcertifiering ingår det i våra dagliga rutiner att notera all mat som slängs i köken. Mätningarna hjälper oss att inte laga för mycket mat eller köpa in råvaror som inte används. En viktig del av vårt miljöarbete är även att uppmärksamma våra matgäster på sambandet mellan mat och miljö.

Svinnkampanj för minskat matsvinn
Den globala produktionen av livsmedel är ett växande miljöproblem. Den står för mer än 70 % av färskvattenförbrukningen, upptar nästan en fjärdedel av all bebolig mark på jorden och är den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald.

Men det allra värsta är ändå att så mycket som en tredjedel av allt detta sker helt i onödan – för så mycket av all producerad mat hamnar i soporna.* Vi på Fazer Food Services vill vara med och vända utvecklingen, och genomför därför årligen en svinnkampanj i våra skolrestauranger.

Hur går svinnkampanjen till?
Vår kampanjfigur Sopmonstret uppmanar eleverna att "Stoppa maten i magen - inte i soptunnan". Under kampanjperioden mäter vi dagligen hur mycket mat som slängs i skolrestaurangen och jämför det med en vanlig vecka. Den skola som lyckas bäst med att minska matsvinnet under kampanjperioden koras till vinnare.

Återkommande succé
Det som startade som ett derby mellan fem skolor är idag en rikstäckande kampanj som engagerar alla våra skolrestauranger och företagsrestauranger. Svinnkampanjen har alla år varit väldigt lyckad - matsvinnet har minskat under kampanjperioden, i vissa skolor med så mycket som 75%.

Svinnkampanjen har fått upp ögonen på elever, skolpersonal och restaurangpersonal att matsvinnet är ett stort problem men också att det är relativt enkelt att lösa: Stoppa maten i magen – inte i soptunnan. Svårare än så är det inte.

Läs mer om Fazer Food Services omfattande miljöarbete.

*Källa: FNs rapport “The Critical Role of Global Food Consumption Patterns in Achieving Sustainable