Lönsamheten i Fazers verksamhet skapar en stabil ekonomisk och säkerställer företagets förmåga att skapa ekonomisk välfärd.

Att utveckla och säkerställa lönsam tillväxt i en föränderlig miljö är centrala element i Fazers affärsstrategi. Kontinuitet i verksamheten och långsiktig lönsamhet inom Fazers verksamhet är bästa möjliga utgångspunkt för utvecklingen av företagsansvaret.

Intressegruppernas förväntningar på företagsansvar och transparens ökar hela tiden. Fazers mål är att leva upp till dessa förväntningar och att både säkerställa och öka varumärkets värde på lång sikt. Koncernen är också medveten om att dess verksamhet är beroende av naturresurser och den framtida tillgången på dem.

Företagsansvaret är integrerat i Fazers dagliga affärsverksam- het. Affärsenheterna har identifierat de viktigaste områdena inom företagsansvaret, områden som är särskilt viktiga med tanke på deras egen verksamhetsfokusering, och utarbetat planer därefter. Sociala och miljömässiga aspekter har införlivats i affärsverksamheternas systematiska risk- och problem- hanteringsprocesser.

År 2015 inkluderades företagsansvaret även i Fazers varumärkesstrategi. Fazer vet att konsumenterna vill njuta av stunden och må bra av sina val. Därför har Fazer definierat tre nyckelteman för varumärket Fazer, som finns med i arbetet med företagsansvar: alltid lite bättre, inspirera till njutning och känna sig nöjd med sitt val. Fazers mål är att ständigt förbättra sina processer och prestationer inom sitt arbete med företagsansvar, erbjuda konsumenterna ett balanserat sortiment och bygga sin verksamhet på en hållbar grund som gör det möjligt för konsumenterna att känna sig nöjda med sina val.

Fazer anser att företagets prestationer inom företagsansvar har en direkt inverkan på varumärkets värde och verksamhetens lönsamhet. Därför mäter koncernen sin framgång med sociala och miljömässiga indikatorer förutom de finansiella och anseendemässiga indikatorerna.

Fazers verksamhet skapar mervärde för intressegrupper, medarbetare, leverantörer och underleverantörer. När verksamheten är lönsam kan företaget erbjuda många människor jobb och inkomst och betala skatt till samhället.