Följ våra framsteg i arbetet för ansvarsfulla kakaoinköp.


Fazer ökar andelen ansvarsfullt producerad kakao enligt plan med 10 till 15 procent per år, beroende på tillgång och marknadsläge. År 2014 uppgick andelen kakao som odlats inom våra hållbarhetsprogram till 50 procent av inköpsvolymen. År 2015 ökade andelen till 72 procent och målet är att den under 2016 ökar till 85 procent. Vi fortsätter det systematiska arbetet för en ansvarsfull produktion i hela värdekedjan för kakao.

Senast år 2017 har all vår kakao ett spårbart ursprung och vår värdekedja för kakao uppfyller kriterierna för en ansvarsfull produktion. Följ våra framsteg för ansvarsfull kakaoproduktion.

Ta del av vår väg mot ansvarsfull chokladproduktion.

2005 Fazer blir medlem i World Cocoa Foundation, WCF
  Fazer Konfektyr undertecknar FN:s Global Compact
2006 Fazer undertecknar ett kontrakt för att stöda The Child Labor Alternatives genom programmet Sustainable Systems in education (CLASSE) i Elfenbenskusten
2007 Fazers etiska principer publiceras 
  CLASSE-programmet fortsätter i byn Biéby i Elfenbenskusten genom World Cocoa Foundations program ECHOES 
  Resa till Ghana: möte med WCFs samarbetspartners och besök på kakaoodlingar 
2008 Resa till Ecuador: möte med WCFs samarbetspartners och studie av den ecuadorianska leveranskedjan för kakao
2009 Besök i Elfenbenskusten och sponsorbyn Biéby
2010 Fazer uppdaterar sin kakaoinköpsstrategi så den omfattar också kriterierna för ansvarsfull produktion 
  Fazer slår fast sin kakaovision: Innan utgången av år 2017 kommer all kakao vi använder att ha spårbart ursprung och fylla kriterierna för ansvarsfull kakaoanskaffning 
  Fazer köper de första partierna UTZ-certifierad kakao
2011  Fazer stöder aktivt skapandet av ett initiativ för utveckling av kakaostandard: CEN/TC 415 Traceable and Sustainable Cocoa Standard
  Fazer blir medlem i UTZ Certified Cocoa Program
  Besök på kakaoodlingar och -odlarsamhällen i Ghana och en fabrik där man processar kakao i Nigeria  
2012  Fazer deltar i samarbetet för utarbetande av en europeisk ansvars- och spårbarhetsstandard: Fazers representanter medverkar i CEN:s arbetsgrupper och representerar Finland tillsammans med det finländska standardiseringsförbundet SFS och Livsmedelsindustriförbundet 
  30 % av Fazers kakao följer ansvarsprogrammen, inklusive de första partierna helt spårbart kakaosmör från Nigeria
  Fazer samlar in medel för att bygga den första och enda högstadieskolan i Biéby 
2013  Resa till Elfenbenskusten för att undersöka spårbarhets- och hållbarhetsprogrammen på odlar- och samhällsnivå samt utvecklingen av GAP (bra arbetssätt inom jordbruk, good agricultural practices) och verksamheten i odlarnas skola 
  Biéby Junior High School öppnar och en grupp från Fazer deltar i ceremonin 
2014  Andelen kakao som omfattas av ansvarsprogrammen är 50 procent, inklusive kakao som köps under certifikat (för tillfället UTZ och Rainforest Alliance) och kakao inköpt inom de direkta programmen från Nigeria och Ecuador
  Fazers strategi för kakaoinköp uppdaterades för att säkerställa att visionen för 2017 uppfylls 
  Fazer köper de första partierna Rainforest Alliance-certifierad kakao 
2015  72 % av Fazers kakao kommer att följa ansvarsprogrammen 
  Fazer köper de första partierna kakao enligt Fairtrade Cocoa Programme
2016  85 % av Fazers kakao kommer att följa ansvarsprogrammen 
  Kvalitetsrevision av ansvarsprogrammet i Nigeria 
2017  Hela 100 % av Fazers kakao kommer att vara spårbar och följa kriterierna för ansvarsfull kakaoproduktion 
   Kvalitetsrevision av ansvarsprogrammet i Ecuador