Inköpskedjan för kakao inbegriper många utmaningar, som påverkar kakaoodlarna och förutsätter ett aktivt grepp från företagen. Vilka är dessa utmaningar? Och vilka är lösningarna?