Omkring 400 elever beräknas gå i högstadieskolan i Biéby i höst. 

I högstadieskolan i Biéby inleds snart ett nytt skolår. Nu, när det finns en skola i byn, har många föräldrar valt att registrera sina barn i högstadieskolan i Biéby för att inte behöva skicka dem bort från byn för fortsatta studier.

Eleverna studerar matematik, fysik, kemi, franska, engelska, miljökunskap, historia, geografi och sport i skolan. Nästa år kommer de också att erbjudas möjlighet att studera spanska eller tyska.

Jordbruket i anslutning till skolan mår bra med hjälp av samhällets vård och engagemang. Man beräknar att över 70 % av kakaoplantorna kommer att klara sig trots att man var tvungen att byta ut en del av plantorna på grund av den långa torra perioden.

Inför nästa skolår, 2014-1025, beräknas högstadieskolan i Biéby ha minst 400 elever. Antalet elever förväntas stiga varje år på grund av de nya eleverna som kommer från grundskolan och det höga födelsetalet i regionen. Nästa läsår kommer det att finnas tre årskurser och 11 lärare i skolan. Andelen kvinnliga elever är 33 %, vilket är litet högre än landets genomsnitt på 27 %.

Fazer kommer att stöda högstadieskolan i Biéby också i fortsättningen.