Fazer är partner i EAT-initiativet. Vad handlar EAT om? Läs vidare för att lära dig grunderna. 

Fazer gick med i EAT-initiativet våren 2015 för att bättre kunna integrera mat, hälsa och hållbarhet. Genom EAT vill Fazer stödja vetenskapen och utbyta tankar med andra intressegrupper. Som företrädare för näringslivet vill Fazer också utnyttja den kunskap som samarbetet ger för att förbättra sin verksamhet och sitt utbud.

Vad är EAT?

EAT är ett icke vinstdrivande långsiktigt initiativ som förenar mat, hälsa och hållbarhet genom vetenskap, politik och näringsliv. EAT startades och ägs av Stordalen Foundation med Stockholm Resilience Centre som den största akademiska partnern. EAT grundades 2013 som en internationell plattform för växelverkan mellan intressegrupper.

En av mänsklighetens största utmaningar i dag hur tillgången på hälsosam och näringsrik mat ska kunna tryggas för den växande globala befolkningen inom ramarna för miljöns bärkraft.

Vilket är målet med EAT?

EAT:s vision är att förändra den globala matproduktionen så att den ska ge mat för en välmående population på nio miljarder människor på ett hållbart sätt senast 2050. EAT-initiativet kommer att stimulera tvärvetenskaplig forskning genom att utgöra en samarbetsplattform för de många vetenskapliga discipliner som behandlar livsmedelsfrågor med målet att förbättra mattillgången och livsmedelssäkerheten. Dessutom ska initiativet tackla globala hälso- och miljöproblem, såsom fetmaepidemin och icke smittsamma sjukdomar, klimatförändringarna och belastningen på ekosystemen.

Enligt EAT är en av mänsklighetens största utmaningar i dag hur tillgången på hälsosam och näringsrik mat ska kunna tryggas för den växande globala befolkningen inom ramarna för miljöns bärkraft.

Vilka är EAT:s partner?

EAT har ingått partnersamarbete med ett antal stiftelser, organisationer och företag inom den akademiska världen, den offentliga sektorn, näringslivet och civilsamhället. Den största akademiska partnern är Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Till de akademiska partnerna hör också bland annat Harvard School of Public Health och UCL Institute for Global Health.

Företagspartnerna är noggrant utvalda företag som har en tydlig hållbarhetsprofil och starkt fokus på hälsosamma och hållbara livsmedelsprodukter eller produktionssätt. Till de största företagspartnerna hör BAMA, Oatly AB, REMA 1000 Norge AS, Nestlé S.S., SEB och Tetra Pak. I gruppen av företagspartner ingår Fazer och bland andra Lantmännen, ICA Gruppen AB och Lerøy Seafood Group.

Var hittar jag mer information?

Mer information om EAT finns här