Fazers mål är minskad påverkan på klimatet och effektivisera energianvändningen som är en av Fazers mest betydande miljöaspekter.

Energianvändningen är en av de mest betydande direkta miljöeffekterna av Fazers produktionsanläggningar och restauranger. 

Klimatförändringar och miljöpåverkan av företagsverksamhet är en global angelägenhet. Det är viktigt för Fazer att agera på ett sådant sätt att tillgången på kritiska naturresurser och energi kan säkras även i framtiden.

Våra mål

Fazer har en energistrategi för att minska energiförbrukningen på sina produktionsanläggningar. Fazer har satt upp som mål att minska energiförbrukningen med 20 procent per produkt fram till 2020 och för andelen förnybar energi att utgöra 70 procent av elförbrukningen. Andelen förnybar energi av elförbrukningen var 2015 80 procent. Energimålen omfattar Fazer Bageri, Konfektyr och Fazer Mill & Mixes.

Fazer har begränsad kontroll över restaurangernas energiförbrukning, eftersom restaurangerna vanligtvis har sina egna energiplaner och utrustning tillhandahålls av kunden.

Praktiska steg mot energieffektivitet och minskad klimatpåverkan

Praktiska steg för att förbättra energieffektiviteten innefattar att utveckla befintliga produktionsanläggningar och processer, investera i energieffektiva lösningar och minska mängden produktionsavfall. Fazer har genom åren gjort ett antal investeringar för att minska energiförbrukningen, t.ex. genom system som tillvaratar värmen från ugnarna och utnyttjar den för att värma upp anläggning och vatten, installering av energieffektiva ugnar och justering av ugnstemperatur.

Fazer Food Services arbetar aktivt för att minska matavfallet och klimatpåverkan av den mat som serveras . Utöver hälsoeffekterna är även miljöpåverkan från vegetabiliska livsmedel i genomsnitt mindre än från köttprodukter. För Fazer har det varit viktigt att grönsakerna utgör en del i vår mission att erbjuda smakupplevelser. Vi har utvecklat vegetariska recept att användas i våra restauranger för att hjälpa konsumenten äta mindre kött och mer grönsaker. Fazer Food Services har också arbetat med begreppet ’green nudging’ för att öka mängden vegetabilier och minska mängden kött. Nudging kan beskrivas som en systematisk metod att på ett vänligt sätt styra gästerna i rätt riktning så att fler gäster ska göra bättre val. Det kan innebära att öka antalet vegetariska alternativ och i exponering och upplägg fokusera på färg och form, eller presentera rätterna på ett annat sätt eller i en annan ordningsföljd.