Global vattenstress håller i snabb takt på att bli ett stort ekonomiskt, politiskt och socialt problem, och utgör dessutom en risk i leverantörskedjan.

Den globala livsmedelsproduktionen står för 70 procent av färskvattenförbrukningen. Fazer har ett mål att hantera och använda vattenresurser på ett

ansvarsfullt sätt. Vi måste använda vatten på ett ansvarsfullt sätt i våra produktionsprocesser och beakta produkternas indirekta effekter på vattenanvändningen genom de råvaror som företaget köper.

Direkt vattenanvändning och vattenkvalitet

Fazer mäter vattenförbrukningen i sina bagerier och konfektyrfabriker. År 2015 installerade Fazer ett lokalt avloppssystem på sitt bageri Murinskij-bageri i St. Petersburg. Med det nya systemet renas vattnet i tre steg innan det släpps ut i det centrala vattensystemet. De 70 kubikmeter vatten som dagligen renas är fria från föroreningar och minskar bageriets miljöavtryck.

Fazer gjorde ett åtagande till Baltic Sea Action Group (BSAG) 2013 för att förbättra tillståndet i Östersjön. Försurning och övergödning av Östersjön är ett resultat av kväve- och fosforutsläpp från jordbruk, avloppsvatten, dränering av våtmarker, samt användning av energi och fossila bränslen . Genom vårt åtagande vill vi agera och göra något åt det. Du kan läsa mer om vårt engagemang här

Indirekt vattenanvändning

En stor del av det vatten vi använder konsumeras indirekt genom de råvaror vi importerar från andra länder. Det är viktigt att ta hänsyn till när vi köper in våra råvaror. Koncernen använder ett verktyg för att analysera de råvaror som köps från områden där det råder brist på vatten. Det möjliggör att ta hänsyn till vattenrisken under inköpsprocessen och i dialog med våra leverantörer.