Vi redovisar våra framsteg inom företagsansvar på vår webbplats, i årsredovisningen och i vår separata företagsansvarsöversikt. Dessutom strävar vi alltid efter att föra en ärlig och öppen dialog med våra intressenter.

Rapporteringen är en viktig del av företagsansvaret. Resultaten från vårt arbete med företagsansvar redovisas i vår årsredovisning och dessutom publicerar vi en företagsansvarsöversikt. I vår årsredovisning ingår en rapport som behandlar de fem delområdena i vårt företagsansvarsprogram: för hälsa och välmående, människorna gör skillnad, rättvis värdekedja, del av miljön och daglig verksamhet. 

Fazers företagsansvarsöversikt har utarbetats för alla som är intresserade av Fazers verksamhet, drivkrafter bakom företagets utveckling och pågående satsningar på en hållbar verksamhet. Den beskriver hur Fazer lever upp till sina ekonomiska, miljömässiga och sociala åtaganden samtidigt som företaget skapar mervärde för sina aktieägare, medarbetare, kunder, konsumenter och andra intressegrupper.