Med produktdonationer vill vi bidra till att skapa goda stunder. Fazer gör efter övervägande produktdonationer till icke-vinstdrivande organisationer i Finland, till exempel som lotterivinster vid olika evenemang eller för att sprida glädje till dem som behöver det mest. Produkter doneras inte till privatpersoner och produkterna får inte säljas vidare som de är.

Ansökningar behandlas inom cirka två veckor. De sökande informeras alltid personligen om donationsbeslut. Donerade produkter ska hämtas vid en separat överenskommen tidpunkt på konfektyrfabriken i Vanda. På grund av det stora antalet donationsansökningar kan vi endast behandla de ansökningar som lämnas med formuläret på våra finska sidor.