Fazer är SOS-Barnbyars partnerföretag i Finland, Sverige och Ryssland och stöder även organisationens verksamhet i Estland. Vi har understött organisationen i över 40 år och vårt samarbete består av både ekonomiskt stöd och gemensamma goda stunder.

Genom partnersamarbetet vill vi stödja organisationens verksamhet för att skapa en trygg familjemiljö för barn och unga. Fazer har som familjeföretag traditionellt satsat på att stödja välbefinnandet i lokalsamhället. Vi tror starkt på att familjen är en viktig resurs för att barnen ska kunna växa upp till självständiga och harmoniska individer.