I Fazers samhällsansvar ingår ett mångsidigt arbete med olika intressegrupper och verksamheter. Sponsring är ett sätt för oss att engagera oss i frågor som vi tycker är viktiga. I Sverige samarbetar Fazer bland annat med SOS-Barnbyar och Bröstcancerfonden. 

Fazer-koncernens mission är att skapa smakupplevelser. Detta återspeglas i all vår verksamhet. Även våra sponsringsprojekt måste stödja vår mission. Det centrala målet med Fazers sponsring är att göra konkreta gärningar och att vara en aktiv och ansvarsfull samhällsaktör.

Det centrala målet med Fazers sponsring är att göra konkreta gärningar och att vara en aktiv och ansvarsfull samhällsaktör. Genom sponsringen stöder vi även vår affärsverksamhet och för en dialog med våra intressegrupper.

Vi har deltagit i riksomfattande och internationella projekt, men även i samhällsprojekt på de orter där Fazer har verksamhet. Viktiga teman för oss är motion bland barn och unga samt välbefinnande. Vi samarbetar också med skolor och frivilligorganisationer. När det gäller produktdonationer vill vi bidra till att skapa goda stunder.

I alla våra samarbetsprojekt tillämpar vi socialt ansvarsfulla arbetsmetoder och principer för hållbar utveckling.

Vi har sponsringssamarbeten på vårt hemmamarknadsområde runt Östersjön. Dessutom deltar vi i projekt i länder där våra viktigaste råvaror produceras, till exempel kakao.

Innan du lämnar in en ansökan om sponsring, ta del av våra nuvarande partnersamarbeten och fundera på varför du vill ha just Fazer som sponsor. Sponsringsobjektet måste också uppfylla vissa kriterier: det måste följa Fazers värderingar och gå i linje med våra arbetsmetoder. 

Ansökningar kan skickas här. Vi strävar efter att behandla ansökningarna inom två veckor.