Vi har sponsringssamarbeten på vårt hemmamarknadsområde runt Östersjön. Dessutom deltar vi i projekt i länder där våra viktigaste råvaror produceras, till exempel kakao.

Innan du lämnar in en ansökan, ta del av våra nuvarande partnersamarbeten och fundera på varför du vill ha just Fazer som sponsor. 

Sponsringsobjektet måste också uppfylla vissa kriterier:

  • det måste följa Fazers värderingar . Vi sponsrar till exempel inte motorsport eftersom vi har förbundit oss att minska miljöeffekterna av vår verksamhet.

  • individuella sporter och enskilda idrottslag sponsrar vi endast i undantagsfall.

  • var ute i god tid – åtminstone 3 månader innan projektstart.

  • var tydlig med din motprestation. Vi ser sponsring som ett samarbete där båda parter får ett utbyte.
    .