Fazer-koncernens ledningsgrupp

Christoph Vitzthum

f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande directör

Andreas Berggren

f. 1966
Civilekonom
Verkställande direktör för Fazer Food Services
och Executive Vice President, Fazer-koncernen

Jouni Grönroos

f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör 
och vice verkställande direktör,
Fazer-koncernen

Sebastian Jägerhorn

f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Senior Vice President, 
Fazer-koncernen

Petri Kujala

f. 1962
Ekonomie kandidat
Verkställande direktör för Fazer Bageri 
och Executive Vice President, Fazer-koncernen

Rolf Ladau

f. 1967
Ekonomie magister
Verkställande direktör för Fazer och 
Executive Vice President, Fazer-koncernen

Ulrika Romantschuk

f. 1966
Politices kandidat
Senior Vice President, Fazer-koncernen,
kommunikation och varumärkesledning

Lara Saulo

f. 1972
Ekonomie magister
Senior Vice President, Fazer-koncernen, Transformation & Performance Improvement

Mika Videman

f. 1967
Diplomingenjör
Personaldirektör och 
Senior Vice President, Fazer-koncernen