Fazer-koncernens ledningsgrupp

1. Sebastian Jägerhorn

f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Senior Vice President, 
Fazer-koncernen

2. Petri Kujala

f. 1962
Ekonomie kandidat
Verkställande direktör för Fazer Bageri 
och Executive Vice President, Fazer-koncernen

3. Heli Arantola

f. 1969
Ekonomie doktor
Senior Vice President, 
Fazer-koncernen, strategi och förnyelse

4. Andreas Berggren

f. 1966
Civilekonom
Verkställande direktör för Fazer Food Services 
och Executive Vice President, Fazer-koncernen

5. Christoph Vitzthum

f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande directör

6. Mika Videman

f. 1967
Diplomingenjör
Personaldirektör och 
Senior Vice President, Fazer-koncernen

7. Ulrika Romantschuk

f. 1966
Politices kandidat
Senior Vice President, Fazer-koncernen,
kommunikation och varumärkesledning

8. Rolf Ladau

f. 1967
Ekonomie magister
Verkställande direktör för Fazer och 
Executive Vice President, Fazer-koncernen

9. Jouni Grönroos

f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör 
och vice verkställande direktör,
Fazer-koncernen