Fazer har börjat bygga ett nytt och med finländska mått unikt besökscenter på sitt fabriksområde i Vanda. Fazer har en lång tradition av att ta emot gäster. Besöksverksamheten inleddes redan för över 60 år sedan, då konfektyrfabriken var belägen på Fabriksgatan i Helsingfors, och fortsatte då fabriksområdet flyttades till Vanda. I dag är Fazer ett av de mest populära besöksmålen i huvudstadsregionen: årligen besöks fabriksområdet av ungefär 50 000 personer.

Centret, som blir klart hösten 2016, kommer att erbjuda besökarna en mer upplevelserik utställningshelhet, planerad för alla sinnen. Besökarna får bekanta sig med allt som Fazer står för, bland annat Fazers verksamhet, breda utbud produkter, långa historia, arbete inom företagsansvar och innovationer. Också välmående och hälsa är bärande teman i centret, både i fråga om centrets arkitektur och utställningar samt i de workshopar som arrangeras i centret. Workshoparna ger besökarna en möjlighet att med hjälp av Fazers specialister till exempel fördjupa sig i hur man bakar ett perfekt bröd eller komma med idéer för framtidens skolmat.