Druva

Druva är ett gammalt varumärke som fanns redan innan Lettland blev självständigt.

I själva verket var Druva det första varumärket på den lettiska brödmarknaden. Till Druvas sortiment hör huvudsakligen traditionella lettiska ljusa och mörka bröd. Brödmarknaden i Lettland består till största delen av traditionellt bröd. Druva är marknadsledande inom ljust bröd.