En tredjedel av all mat som tillverkas för mänsklig konsumtion världen över varje år går förlorad eller slängs. Fazers mål är att förebygga avfall och råvarusvinn

Att förebygga matsvinn är ett viktigt fokusområde för Fazer. År 2016 utvecklade Fazer en plan att förebygga avfall och råvarusvinn för hela Fazer-koncernen. Planen innehåller mål för att förhindra uppkomsten av avfall och råvarusvinn, med ambitionen att förflytta verksamheten i en riktning som stödjer en cirkulär ekonomi.

Fazer avfallshierarki

Fazer har anammat principerna i Europeiska Unionen avfallshierarki: förebygga, återanvända, materialåtervinna, annan återvinning, till exempel energiåtervinning, och bortskaffande. I praktiken innebär detta att vi alltid ska prioritera att förebygga avfall. Om avfall inte kan undvikas, skall vi arbeta för att underlätta återanvändning. Därefter ska vi överväga alternativen materialåtervinning och annan återvinning (energiåtervinning) i den ordningen. I vissa fall kan miljöpåverkan av att skicka avfall till materialåtervinning och skicka avfall för energiåtervinning vara likvärdig. Fazer har som mål att inte skicka något avfall till deponi till 2020.

Förebygga avfall i våra restauranger

Att förebygga matsvinn är ett viktigt fokusområde för Fazer Food Services, och flera åtgärder har vidtagits de senaste åren. Stora satsningar har gjorts för att hitta enhetliga sätt att följa upp och mäta svinnet i restauranger på alla marknader. I mars 2015 deltog över 600 av Fazers restauranger med

framgång i den första nordiska kampanjen mot matsvinn. En andra kampanj ordnades i mitten av maj och en tredje i september. Målet med dessa kampanjer var att öka medvetenheten om matsvinn i alla 1 200 restauranger, och rikta uppmärksamhet mot behovet av att börja planera för en minskning av matsvinnet på restaurangnivå, samt att utbyta framgångsrika arbetssätt. År 2015 implementerade Fazer också en modell för mätning av matsvinnet inom Fazer Food Services och införde två mål för minskning av matsvinnet:

  • Minska matsvinnet (lager och framdukning) i restauranger med fem gram per portion senast år 2017
  • Minska mängden mat som matgästerna lämnar på sina tallrikar med fem gram per portion senast år 2017 jämfört med 2015 genom kampanjer och portionsutveckling


Fazer har även undersökt metoder för att minska matsvinnet längre ned i värdekedjan. Man har till exempel köpt andraklassgrönsaker för att minska svinnet från grönsaker som inte uppfyller de estetiska kraven.

Åtgärder för att minska avfallet i våra bagerier, konfektyrproduktion och kvarn

Fazer Way in Production är Fazers gemensamma sätt att arbeta för att tillverka bageri- och konfektyrprodukter. Metoden går ut på att samordna processer och arbetssätt och ständigt förbättra dem. Att eliminera avfall är en av kärnprinciperna i Fazer Way in Production. Fazer Way in Production handlar om människor. Alla medarbetare ska kunna bidra till att förbättra vårt arbetssätt. Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Mill & Mixes har åtagit sig att minska avfallet med 10 procent per producerat ton fram till 2020.

Huvuddelen av produktionsavfallet återvinns idag som råmaterial för bioetanol, medan resten används som djurfoder. På så vis har vi lyckats reducera mängden matavfall som går till deponi.

Donering av mat

Vi strävar efter att förhindra överproduktion vid våra bagerier, konfektyrfabriker och restauranger med hjälp av god planering. Trots detta blir det över ätbar mat samt ätbara bageri- och konfektyrprodukter. Just nu donerar vi livsmedel till mathjälp i Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen.

Genom mathjälp till välgörenhetsorganisationer används maten till det den är ämnad för och samtidigt minskar vi det onödiga spillet. I Finland donerar vi produkter för mathjälp till exempel till Helsingfors Missionen samt välgörenhetsorganisationen Veikko ja Lahja Hurstin Lapeudentyö.

Mål för minskning av matsvinnet har också antagits i Fazer kaféer och Gateau bageri kedja i Sverige. Fazer Cafés beslutade att minska matsvinnet genom att sätta som mål att utveckla en process för att donera osåld mat till välgörenhet under år 2016 och minska det organiska avfallet. Bageributikskedjan Gateau i Sverige ställde målet att minska svinnet från framdukningen med 40 procent senast år 2020. Gateau donerar idag en stor mängd osålt bröd till välgörenhet.

Samarbete med intressegrupper

Fazer har engagerat sig i nationella och europeiska intressentnätverk för att minska matsvinnet. Fazer sponsrar också RSA Student Design Awards, en tävling där nya formgivare världen över utmanas att tackla brådskande sociala, miljömässiga och ekonomiska problem – som matsvinn – genom designtänk.