Fazer Magvänlig Råg är det enda äkta rågbrödet som passar även för personer med känslig mage. Dess effekt har undersökts i samarbete med läkare som är insatta i behandling av magproblem samt en näringsterapeut.

Vi har gjort en klinisk undersökning ”Randomised clinical trial: low-FODMAP rye bread vs. regular rye bread to relieve the symptoms of irritable bowel syndrome”.

Varje individ är unik och det gäller även våra magar. Den som har undvikit att äta rågbröd på grund av magsymptom kan så småningom vänja magen genom att försiktigt börja äta Magvänlig Råg. Man kan till exempel börja med en skiva om dagen och sedan utöka mängden beroende på hur magen reagerar.