Fazerin tavoitteena on vähentää ilmastovaikutuksia ja parantaa energiatehokkuutta.

Energiankäyttö on yksi merkittävimmistä Fazerin tuotantolaitosten ja ravintoloiden suorista ympäristövaikutusta.

Ruuantuotanto aiheuttaa yli 30% maailman kasvihuonepäästöistä (UNEP). Ruuantuotannon eri vaiheilla on vaikutus ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos ja liiketoiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat globaali huolenaihe. Fazer pyrkimyksenä on toimia tavalla, joka turvaa kriittisten luonnonresurssien ja energian saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Tavoitteemme

Tehokasta energiankäyttöä: Fazerin tavoitteena on vähentää eä energiankulutusta 20 prosentilla tuotettua tonnia kohti vuoteen 2020 mennessä ja lisätä uusiutuvan sähkön osuutta 70 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä.

Lisää uusiutuvaa energiaa: Fazerin tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan sähkön osuus 70 prosenttiin kaikesta käytetystä sähköstä vuoteen 2017 mennessä. 

Tavoitteet kattavat Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Myllyn. 

Käytännön toimenpiteitä ilmastovaikutusten pienentämiseksi

Fazerin energiatehokkuuden parantamiseen suunnattuja käytännön toimia ovat muun muassa nykyisten tuotantolaitosten ja -prosessien kehittäminen, energiatehokkaisiin ratkaisuihin investoiminen sekä tuotannossa syntyvän jätteen määrän vähentäminen. 

EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisia energiakartoituksia tehtiin vuonna 2016 kaikissa Fazerin EU-toimintamaissa.

Suomessa Fazer Makeiset ja Fazer Leipomot yhdessä Fazer Myllyn kanssa saavuttivat kansallisessa energiatehokkuus- sopimuksessa määritetyt energiatehokkuustavoitteensa. Fazer Makeiset liittyivät mukaan vuoteen 2016 saakka jatkuneeseen energiatehokkuussopimukseen vuonna 2009 ja Fazer Leipomot sekä Fazer Mylly vuonna 2008.

Energiatehokkuussopimukset ovat vapaaehtoisia, hallituksen ja eri toimialojen yhdessä laatimia sopimuspohjia EU:n Suomelle asettamien energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämiseksi. Vapaaehtoisten sopimusten rooli maan energia- ja ilmasto- strategian toteuttamisessa on merkittävä, sillä energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja näin lieventää ilmastonmuutosta.

Fazer onnistui vähentämään energian kokonaiskulutustaan neljä prosenttia vuodesta 2015. Kaikesta kulutetusta sähköstä 86 prosenttia oli uusiutuvaa, mikä ylitti reilusti 70 prosenttiin asetetun tavoitteen. Vuonna 2016 Fazer Leipomot Liettuassa ja Latviassa ostivat 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa, mikä nosti Fazerin kuluttaman uusiutuvan energian kokonaisosuutta. Suomessa ja Ruotsissa Fazer osti 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä myös vuonna 2016.

Ruuan ilmastovaikutukset

Fazer Food Services kiinnittää aktiivisesti huomiota ruokajätteen vähentämiseen sekä tarjottavan ruoan ilmastovaikutuksiin. Terveydelle suotuisten vaikutusten lisäksi kasvispohjaisen ruuan ympäristövaikutukset ovat keskimääräisesti pienemmät kuin liha- tai maitotuotteiden. Fazerin tavoitteena on lisätä kasvipohjaisten tuotteiden ja raaka-aineiden käyttöä ravintoloiden tarjoomassa, esimerkiksi nudging-menetelmien keinoin. Ymäristövaikutuksia voidaan pienentää myös sesonginmukaisia raaka-aineita suosimalla. Lisäksi Fazer jatkaa työtä ruokahävikin pienentämiseksi.