Elintarvikealan yrityksenä tuotteidemme turvallisuuden ja laadun varmistaminen on toiminnan ydin. Kaikkea toimintaamme raaka-aineiden hankinnasta tuotantoon, jalostukseen, pakkaamiseen, varastointiin ja jakeluun saakka ohjaa elintarviketurvallisuus.

Fazerilla elintarviketurvallisuuden perustana ovat tarkkaan säännelty ja valvottu tuotanto- ja jakeluprosessi, laadukkaat raaka-aineet sekä perusteelliset tuotetiedot.

Henkilöstömme on avainasemassa elintarviketurvallisuusasioita kehitettäessä. Keskitymme erityisesti laadun parantamiseen ja koulutukseen, asiakkaidemme ja kuluttajien kuuntelemiseen ja heidän kokemuksistaan oppimiseen sekä toimittajiemme kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä turvallisten tuotteiden ja palveluiden tuotannossa.

Elintarviketurvallisuusohjeiden ja määräysten noudattaminen

Elintarvikkeiden tuotanto on erittäin säänneltyä, ja noudatamme kaikkia voimassa olevia määräyksiä. Käytössämme on HACCP-järjestelmä, joka on kehitetty elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien ehkäisemiseen tuotantoprosessissa ja koko toimitusketjussa.

Fazerilla on pitkäaikainen elintarviketurvallisuusohjelma korkean laadun ja elintarviketurvallisuuden ylläpitämiseksi tuotteissamme ja palveluissamme.

Täyttääksemme korkeimmatkin kansainväliset vaatimukset olemme sertifioineet kaikki sisäiset tuotantolaitoksemme Global Food Safety System -järjestelmän mukaisesti (FSSC 22000 -sertifiointi).

Voimassa olevat laatu-, elintarviketurvallisuus-, työturvallisuus- ja ympäristösertifikaattimme on lueteltu täällä.

Arvioimme jatkuvasti elintarvikepetosriskejä ja valmistaudumme ehkäisemään mahdollisia elintarvikeuhkia. Kehitämme edelleen allergeenien hallintaa ja olemme ottaneet käyttöön yritystasoisen allergeenienhallintaohjeistuksen.

Valvomme koko toimitusketjumme elintarviketurvallisuutta, jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta. Ennen toimittajien ja raaka-aineiden valintaa ja hyväksymistä käytämme järjestelmällistä tiedonkeruumenettelyä. Auditointimenettelyssä arvioimme toimittajiemme suoritustasoa tuotanto-, laatu-, elintarviketurvallisuus- ja vastuullisuusasioissa. 

Kattavat tuotetiedot

Ajantasaiset ja paikkansapitävät tuotetiedot ovat elintarviketurvallisuuden tärkeä osa erityisesti sellaisten henkilöiden näkökulmasta, joilla on joku allergia. Fazerilla on käytössä erillinen prosessi, jonka avulla varmistamme tuotetietojen paikkansapitävyyden uusissa ja kehitettävissä tuotteissa erityisesti allergeenien osalta.

Tärkeimmät tiedot on aina painettu tuotteen pakkaukseen. Tietoa tuotteistamme on saatavilla myös Fazerin kotisivuilla, ja kuluttajapalvelumme antaa mielellään lisätietoa tuotteistamme ja niiden käytöstä.