Fazer haluaa varmistaa raaka-aineiden ja toiminnan korkean laadun läpi koko hankintaketjun. Teemme yhteistyötä huolellisesti valittujen toimittajien ja liikekumppaneiden kanssa. Toimittajat valitaan tekniseen kyvykkyyteensä ja Fazerin toimittajien vastuullisuusvaatimuksiin toimittajavaatimuksiin (Fazer Supplier Code of Conduct) perustuen.

Vaikutamme ihmisiin, yhteiskuntaan ja elinkeinoihin paitsi oman toimintamme, myös raaka-aineiden tuotannon, logistiikan ja hankinnan kautta. Siksi meidän on huolehdittava koko arvoketjun vastuullisuudesta viljelijältä kuluttajalle saakka. Tähän pääsemme asettamalla kaikille toimittajille selkeät perusvaatimukset. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota tiettyjen tuotteiden, kuten kaakaon, palmuöljyn, viljan ja soijan arvoketjuihin. 

Fazerilla on keskitetty hankintatoiminto, jonka työtä ohjaavat Fazerin strategia, visio, missio sekä Fazerin lähestymistapa vastuullisuuteen ja muut vastaavat käytännöt. Fazer-konsernin hankinnan missio on vastuullisen arvon luominen ja Fazerin menestymisen edistäminen.

Fazerin hankinta-ammattilaiset ovat sitoutuneet Fazerin eettisiin periaatteisiin. Samaa edellytämme myös toimittajiltamme. Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu, raaka-aineiden turvallisuus ja jäljitettävyys sekä kestävät kaupankäyntitavat ja kumppanuudet ovat tärkeässä osassa tehdessämme hankintapäätöksiä.

Fazerin toimittajien avastuullisuusvaatimukset (Fazer Group Supplier Code of Conduct) perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja määräyksiin, kansallisiin lakeihin ja alan hyviin käytäntöihin. Nämä vaatimukset sisältävät sekä eettisiä, yhteiskunnallisia että ympäristökriteerejä toimittajille ja palveluntarjoajille. Kaikkien Fazerin kanssa yhteistyötä tekevien toimittajien on sitouduttava näihin vastuullisuusvaatimuksiin. 

Yksi vastuullisten hankintojemme peruslähtökohta on elintarviketurvallisuus. Tuotteidemme on oltava turvallisia ja kuluttajien on voitava luottaa meihin. Tämän vuoksi meidän on varmistettava, että myös käyttämämme raaka-aineet täyttävät laatua ja turvallisuutta koskevat vaatimuksemme.

Elintarviketurvallisuuden turvaamisen lisäksi tavoitteena on varmistaa vastuulliset käytännöt liikekumppaneidemme toiminnassallemme. Toimittajiena vastuullisuusvaatimusten noudattamista valvotaan Fazerin auditointiohjelman avullaValitsemme toimittajia auditointiohjelmaan riskinarvioon perustuen. SEDEXin jäsenenä hyväksymmey SMETA 4 pillar-auditoinnin laajat periaatteet. 

Osana auditointimenettelyämme arvioimme toimittajiemme onnistumista tuotanto-, laatu- ja ympäristöasioissa sekä yhteiskunnallisten ja eettisten periaatteiden noudattamisessa

Yhteistyötä jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden hyväksi

Fazerin käyttämien raaka-aineiden ja valmistusaineiden jäljitettävyys on meille erittäin tärkeää sekä elintarviketurvallisuuden että toimitusketjumme vastuullisuuden näkökulmasta. Raaka-aineiden hankintaa ohjaa elintarvikelainsäädäntö. Laissa edellytetään, että kaikki käyttämämme raaka-aineet on voitava jäljittää yhden askeleen taaksepäin takaisin toimittajalle ja yhden askeleen eteenpäin tuotteiden myyntipaikkaan. Toimittajien ja muiden kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta alkuperä voidaan jäljittää tätäkin pidemmälle.

Uusien raaka-aineiden hyväksyntä tapahtuu monivaiheisen prosessin kautta.Uuden raaka-aineen tai tuotteen hyväksyntäprosessin aikana tutkimme tarkoin sekä tuotteen ominaisuudet että toimittajan toimintatavat, esimerkiksi laatusertifikaatit ja ympäristöohjelman.