Joka vuosi maailmassa hukataan tai haaskataan kolmasosa kaikesta ihmisen ravinnoksi tuotetusta ruuasta. Ruokahävikki vaikuttaa negatiivisesti ilmastoon, vesistöihin ja maaperään sekä heikentää luonnon monimuotoisuutta. Fazerin pitkäaikainen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä ja näin minimoida kallisarvoisen raaka-ainehävikin muodostumista.

Ruokajätteen vähentäminen on yksi keskeisistä painopistealueista Fazerilla. Fazerin tavoite on vähentää ruokahävikkiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Fazerilla on liiketoimintakohtaiset jäte- ja raaka-ainehävikkisuunnitelma. Suunnitelma määrittelee useita tavoitteita jätteen ja raaka-ainehävikin synnyn ehkäisyyn ja sen tarkoitus on ohjata liiketoimintaa kiertotalousajattelun suuntaan. 

Fazerin jätehierarkia

Fazer noudattaa Euroopan unionin jätehierarkian periaatteita: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen. loppusijoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aina tulisi ehkäistä jätteen syntymistä. Jos tätä ei voi ehkäistä, tulee mahdollisuuksien mukaan ohjata se ensin uudelleenkäyttöön tai seuraavina vaihtoehtoina tarkastella kierrätys- tai muita hyödyntämisvaihtoehtoja (energiana). 

Työtä jätteen vähentämiseksi Fazerin tuotannossa

Suurin osa tuotannon sivuvirroista kierrätetään biopolttoaineeksi ja loput käytetään eläinravintona, useimmiten porsaille ja poroille. Näin Fazer on onnistunut vähentämään kaatopaikalle joutuvan ruokajätteen määrää alle 2 prosenttiin. Uusi Xylitol-hankkeemme voi jalostaa suuret sivuvirrat syötäväksi raaka-aineeksi.

Ruokalahjoitukset

Pyrimme hyvällä suunnittelulla ehkäisemään ylituotantoa eri tuotantolaitoksissamme ja kahviloissamme. Tästä huolimatta yli jää syömäkelpoista ruokaa ja leipomo- ja makeistuotteita. Lahjoitamme tällä hetkellä elintarvikkeita ruoka-apuun Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Latviassa, Virossa ja Liettuassa. Venäjällä Fazer lahjoittaa leipomotuotteita yli 50 luotetulle hyväntekeväisyysjärjestölle ja tukee Punaisen Ristin toimintaa vaikeissa olosuhteissa elävien lasten ja perheiden auttamiseksi sekä vanhusten parissa toimivia yhteiskunnallisia järjestöjä Pietarissa ja Moskovassa. Vuoden 2020 aikana Fazer lahjoitti Venäjällä 450 tonnia leipomotuotteita niitä tarvitseville.

Ruoka-apuna hyväntekeväisyysjärjestöille ruoka saadaan siihen tarkoitukseen kun se on tarkoitettu ja pienennämme samalla turhaa ruokahävikkiä. Suomessa lahjoitamme tuotteita ruoka-apuun esimerkiksi Helsinki Missiolle sekä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle.

Sidosryhmätyö

Fazer on mukana sekä kansallisissa että eurooppalaisissa sidosryhmäverkostoissa vähentääkseen ruokajätteen määrää. Olemme myös liittyneet kuluttajille suunnattuihin järjestelmiin ja applikaatioihin kuten Karmaan, jonka avulla myymättä jääneitä tuotteita myydään päivän päätteeksi alennetulla hinnalla.