Osaavat ja sitoutuneet työntekijät ovat Fazerin ylpeys.

Tavoitteet

 • Osaavat, motivoituneet ja terveet työntekijät, joita johdetaan innostavasti
 • Kaikkien työntekijöiden kunnioittaminen ja tasavertaisen työyhteisön luominen mielekkään työn ja turvallisen työympäristön kautta
 • Monimuotoisen työyhteisön edelleen kehittäminen

Saavutukset vuonna 2016

 • Tarjottiin koulutusmahdollisuuksia ja laajennettiin ymmärrystä työyhteisön monimuotoisuudesta 125 mahdollisuutta työelämään -hankkeella
 • Lanseerattiin Fazer Leipomoissa koneturvallisuusohjelma
 • Lanseerattiin mentorointiohjelma
 • Uudistettiin Fazer Akatemiaa
 • Lisättiin sisäistä työkiertoa
 • Sovittiin joustavan työskentelyn ohjeista
 • Toteutettiin paikallisia toimintasuunnitelmia People Power -indeksin tulosten mukaisesti: painopiste kehityskohteissa
 • Paikalliset toimintasuunnitelmat laskivat sairauslomien määrää Suomessa merkittävästi

Vuodesta 2017 eteenpäin

 • Jatketaan tavoitteellisen työskentelykulttuurin ja Fazer- käyttäytymisten toteutusta
 • Tehostetaan turvallisuustyötä nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamiseksi
 • Kehitetään edelleen työkiertoa
 • Jatketaan monimuotoisuustyötä
 • Kehitetään laajaa osaajien ekosysteemiä
 • Viimeistellään Fazerin HR-visio 2022

 

Fazerin yritysvastuukatsaus 2016 PDF