Fazerin liiketoiminta perustuu luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön.

Tavoitteet

 • Ilmastovaikutusten vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen
 • Jätteen syntymisen ja raaka-ainehävikin ehkäiseminen
 • Vesiresurssien vastuullinen hallinta ja käyttö
 • Kestävän viljelyn tukeminen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu
 • Ympäristötietoisuuden lisääminen

Saavutukset vuonna 2016

 • Tehtiin energiakatselmukset EU:n alueella sijaitsevissa toimintamaissa
 • Vähennettiin energiankulutusta 4 prosenttia tuotettua tonnia kohti
 • Nostettiin uusiutuvan sähkön osuus 86 prosenttiin
 • Otettiin käyttöön ruokajätteen vähentämistavoitteet Fazer Leipomoissa ja Fazer Makeisissa
 • Fazerin viljavisio – laadittiin Fazerin kestävää viljanviljelyä koskevat periaatteet
 • Metsäkadon pysäyttämistä koskeva sitoumus – tunnistettiin metsäkatoa mahdollisesti aiheuttavat raaka-aineet
 • Ruotsin Fazer Food Services täytti päivitetyn ISO 14001 -sertifikaatin vaatimukset
 • Uusia toimipaikkoja ISO 14001- ja Miljøfyrtårn-sertifioinnin piiriin

Vuodesta 2017 eteenpäin

 • Metsäkadon pysäyttämiseen tähtäävän sitoumuksen vieminen eteenpäin
 • Fazerin viljavision edistäminen
 • Ekologisesti kestävään ruuantuotantoon liittyvän tietoisuuden lisääminen
 • Vesiasioiden arviointi tuotannossa ja arvoketjussa ja vesisuunnitelman laatiminen
 • Jatkuva työ Fazerin tuotantolaitosten energiatehokkuuden parantamiseksi

 

Fazerin yritysvastuukatsaus 2016 PDF