Fazer luo vaurautta yhtiölle, sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Tavoitteet

 • Kannattavan liiketoiminnan ja kasvun varmistaminen
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja säästöpotentiaalin tunnistaminen yritysvastuun kautta
 • Fazerin maineeseen vaikuttavien asioiden hyvä hoitaminen
 • Fazerin eettisten periaatteiden noudattaminen kaikessa liiketoiminnassa
 • Brändiarvon turvaaminen ja kasvattaminen
 • Lisäarvon luominen sidosryhmille

Saavutukset vuonna 2016

 • Ihmisoikeusvaikutusten arviointi konsernissa ja Fazer Makeisissa
 • Kaksi tunnustusta yritysvastuutyöstä Venäjällä
 • Kolmas sija Suomen Luottamus&Maine -tutkimuksessa. Maine kehittyi myönteisesti Ruotsissa ja Venäjällä
 • Taloudellinen lisäarvo 634 miljoonaa euroa
 • Oman pääoman tuotto (ROE) 7,6 prosenttia, kasvua 57,2 prosenttia vuodesta 2015
 • Maksettiin 43 miljoonaa euroa veroja ja 115 miljoonaa euroa työnantajamaksuja. Tilitettiin 156 miljoonaa euroa arvonlisäveroja, palkkaveroja ja muita veroja.
 • Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Vuodesta 2017 eteenpäin

 • Varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä
 • Ymmärretään globaalit riskit ja vähennetään niiden vaikutuksia vastuullisen toiminnan avulla
 • Jatketaan aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa
 • Tunnistetaan uusia, kestävää kehitystä tukevia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Jatketaan ihmisoikeustyötä: kehitetään valitus- ja sovitteluprosesseja
 • Tunnistetaan yritysvastuutyön luomia kustannussäästömahdollisuuksia
 • Syvennetään ymmärrystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja Fazerin osuudesta niiden toteuttamisessa

 

Fazerin yritysvastuukatsaus 2016 PDF