Vuonna 2016 Fazer vietti 125-vuotisjuhliaan ja paransi edelleen tulostaan. Konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta. Vuoden aikana operatiiviseen konsernirakenteeseen tehtiin kaksi muutosta: Fazer Leipomoiden alle luotiin Bakery Shop -liiketoimintayksikkö ja Fazer Experience -vierailukeskus aloitti toimintansa. Fazer keskittyi entistä voimakkaammin kasvuun, mistä olivat osoituksena artesaanileipomo Keisarin ostaminen Suomessa ja Frebaco-myllyn ostaminen Ruotsissa. Lisäksi Fazer osti Domino-, Jaffa-, ja Fanipala-keksibrändit. Toiminnan tehokkuuden parantamista jatkettiin useille toiminnan eri aloille kohdistuneiden toimenpiteiden avulla. Työturvallisuus sekä turvallisuuskulttuurin parantaminen olivat keskeisiä aiheita myös vuonna 2016.

Markkinat ja liiketoimintaympäristö

Taloustilanne oli edelleen haastava useimmilla Fazerin keskeisillä markkinoilla, mutta vuoden loppua kohti ilmeni myös positiivisia merkkejä. Ruplan valuuttakurssivaikutus oli suurin. Rupla vahvistui suhteessa euroon koko vuoden 2016 ajan, mutta oli siitä huolimatta 9 % heikompi kuin edellisenä vuotena keskimäärin, mikä vaikutti Fazerin liiketoimintaan ja tulokseen vuonna 2016.

Fazer Leipomot keskittyi vuoden 2016 aikana lyömättömän tuotevalikoiman luomiseen ja resurssien käytön tehostamiseen. Fazer Leipomot paransi markkina-asemaansa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Suomessa erityisesti uusi juuresleipä ja munkit myivät hyvin. Lähileipomoliiketoiminnassa tehtiin edelleen erinomaista tulosta. Fazer vahvisti asemiaan artesaanileipäkategoriassa Suomessa ostamalla Leipomo Keisari -artesaanileipomon (Pistrina Oy:n) kesäkuussa. Ruotsissa vaikea kilpailutilanne ja käynnissä olevat suuret liiketoiminnan muutokset heikensivät liiketoiminnan tulosta. Venäjällä paikallisessa valuutassa mitattuna myynti kehittyi hyvin, ja erityisesti paistopisteliiketoiminnan tulos oli vahva.

Fazer Makeiset onnistui puolustamaan ja parantamaan asemiaan Suomen kotimarkkinoilla, missä markkina kasvoi hieman. Fazer Makeisten markkinaosuus kasvoi kaikkien avainasiakkaiden osalta Suomessa, ja erityisesti suklaalevyjen tulos oli erinomainen. Vuoden 2016 aikana kolme alun perin Fazerin lanseeraamaa rakastettua keksibrändiä – Domino, Jaffa ja Fanipala (aiemmin Fasupala) – palasi Fazerin valikoimaan. Hankinnan myötä Fazer nousi johtavaan asemaan Suomen keksimarkkinoilla. Ruotsissa ja Venäjällä markkinaosuus laski hieman.

Fazer Food Servicesin liikevaihto kehittyi myönteiseen suuntaan vuonna 2016, mihin osaltaan vaikuttivat sekä vertailukelpoisen myynnin parantuminen että positiivinen portfolion nettomuutos. Myynnin kehitys oli erityisen hyvää Tanskassa, kun taas Norjassa öljyvetoisella Stavangerin alueella myynti kärsi. Fazer Food Services keskittyi edelleen erityisesti kolmeen asiakkuusryhmään: Business, Concession ja Public. Business-asiakkuusryhmässä moni tärkeä asiakas valitsi Fazerin ravintola- ja kahvilapalvelujen tarjoajaksi: Ruotsin valtiopäivät, Norjan suurin henkivakuutusyhtiö KLP ja kansainvälinen vähittäismyyntiyritys Bestseller Tanskassa. Concession-asiakkuusryhmässä Fazer kehitti edelleen ”All-Day-Food Market” -konseptiaan lanseeraamalla uuden Tastory-palvelubrändin. Se palvelee vaihtelevia aikatauluja noudattavia työssäkäyviä asiakkaita. Tukholmaan avattiin kaksi Tastory-ravintolaa, toinen niistä Kista Business Parkiin. Fazer jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista Public-asiakkuusryhmän puolella. Tärkeä askel oli sopimus aterioiden toimittamisesta Ruotsin puolustusvoimille. Myös suomalainen Seniori Ateria, jonka Fazer osti vuoden 2015 lopussa, vahvistaa kasvua Public-asiakkuusryhmässä.

Vuosi 2016 oli Fazer Myllylle monella tapaa menestyksellinen. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja erityisesti kauran tuotantokapasiteettiin: Ensin Fazer päätti kaksinkertaistaa Lahden kauramyllyn tuotantokapasiteetin, ja Ruotsissa Lidköpingissä sijaitsevan Frebaco-myllyn hankinnan myötä kapasiteetti kaksinkertaistui jälleen. Laajentuminen vahvistaa Fazerin asemaa kauran osalta ja on jo avannut väylän Ruotsin kauramarkkinoille. Fazer Myllyn liikevaihto kasvoi lisääntyvän kauran ja erikoistuotteiden viennin ansiosta, vaikka viljan hinnat laskivat. Kesäkuussa Fazer lanseerasi Fazer Alku -myslit, jotka jatkavat kauran menestystarinaa ja Fazer Alku -puurojen kaupallista menestystä Suomessa.

Kahvilamarkkinat kasvoivat vuonna 2016 Suomessa, kun mukaan tuli uusia toimijoita. Kiristyneestä kilpailusta huolimatta Fazer Cafés onnistui kasvattamaan vertailukelpoista liikevaihtoaan. Vuonna 2016 avattiin kaksi uutta Fazer Cafés -toimipistettä, toinen Vaasaan ja toinen Fazer Experience -vierailukeskukseen Vantaalle.

Syyskuun 17. päivänä 2016 Fazer juhlisti 125-vuotispäiväänsä avaamalla uuden Fazer Experience -vierailukeskuksen Vantaalle. Fazer Experience -vierailukeskuksessa niin yksittäiset vierailijat kuin ryhmät pääsevät nauttimaan rakennuksen ainutlaatuisesta designista ja kiehtovasta näyttelystä. Vierailukeskuksessa on myös Fazer Café sekä myymälä, jossa on tarjolla Fazer-tuotteita suklaasta ja ruisleivästä yksilölliseen designiin. Fazer Experience sai Vuoden teräsrakenne -palkinnon marraskuussa 2016.

Tulos ja taloudellinen tilanne

Fazerin liikevaihto kasvoi 2 % edellisestä vuodesta ja oli vuonna 2016 yhteensä 1 603,5 M€ (2015: 1 576,1). Heikentyneet valuuttakurssit pienensivät liikevaihtoa 23,1 miljoonalla eurolla, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto kasvoi 3 % edellisestä vuodesta. Ostetut liiketoiminnot kasvattivat liikevaihtoa 24,2 M€ vuonna 2016.

Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Tanskan ruokailupalveluliiketoiminnassa. Myynnin kehitys oli hyvää myös Suomen mylly-, leipomo- ja makeisliiketoiminnassa sekä Suomen ja Ruotsin leipomomyymälöissä.

Konsernin liikevoitto oli 52,7 M€ (44,3). Liikevoitto sisältää 0,6 M€ (3,4) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia (netto). Tilikauden voitto oli 29,4 M€ (19,4). Fazer Leipomoiden, Fazer Makeisten, Fazer Food Servicesin, Fazer Cafésin ja Fazer Myllyn kannattavuus parani edellisvuodesta.

Kassavirta ja taloudellinen asema

Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset nettovelat olivat -17,6 M€ (-17,3), toisin sanoen konserni oli tilinpäätöshetkellä nettovelaton, jolloin nettovelkaisuusaste oli negatiivinen. Konsernin omavaraisuusaste parani ja oli 57 % (56 %).

Liiketoiminnan kassavirta oli 120,9 M€ (110,7) ja bruttoinvestoinnit 104,6 M€ (61,7). Merkittävimpiin investointeihin kuuluivat Frebaco-myllyn, Leipomo Keisarin ja keksibrändien hankinta, vierailu- ja kokouskeskus sekä investoinnit uusiin tuotantolaitteisiin ja olemassa olevien koneiden ja laitteiden uudistamiseen leipomo- ja makeistoiminnassa.

Henkilöstö

Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 14 876 työntekijää (14 709), joista 143 (133) henkeä oli konsernin emoyhtiön palveluksessa, sisältäen konsernijohdon ja Fazer Myllyn henkilöstön.

Laatu, työterveys, työturvallisuus ja ympäristö

Fazer jatkoi laatuun, työterveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien vastuullisuusasioiden kehittämistä ja parantamista jatkamalla sisäisten ohjelmien sekä kolmansien osapuolien sertifikaattien käyttöönottoa.

Työturvallisuusasioissa vuoden 2016 painopiste oli turvallisuuskulttuurin ja johtamiskäytäntöjen kehittämisessä, ja ensimmäinen työntekijöiden turvallisuuskulttuurikysely toteutettiin. Lisäksi painotettiin turvallisuuskäytäntöjen vahvistamista. Koneturvallisuusohjelma otettiin käyttöön, jotta pystytään paremmin tunnistamaan ja hallitsemaan koneisiin liittyviä riskejä. Fazer Makeiset ja Fazer Leipomot Ruotsi saivat OHSAS 18001 -työturvallisuussertifioinnin.

Työturvallisuuden merkitystä korostettiin edelleen pitämällä bonustavoitteena tapaturmataajuuden (LTAF) alentaminen. Tavoitetta ei saavutettu, mutta tapaturmataajuus laski 3 prosenttia vuodesta 2015.

Suurin osa Fazerin toiminnasta on ISO14001-sertifioinnin piirissä, ja Fazer jatkoi ympäristöasioiden hallinnan kehittämistä. Ruotsin Fazer Food Services ja Eskilstunan-leipomo täyttivät päivitetyn ISO 14001 -sertifikaatin vaatimukset. Fazer hyväksyi raaka-ainehävikin ja jätteen ehkäisysuunnitelman, joka sisältää useita tavoitteita ruokahävikin vähentämiseksi, materiaalien uudelleen käyttämiseksi ja kiertotalouden tukemiseksi. EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisia energiakartoituksia tehtiin vuonna 2016 kaikissa Fazerin EU-toimintamaissa. Suomessa Fazer Makeiset ja Fazer Leipomot saavuttivat kansalliset energiatehokkuustavoitteensa, jotka määriteltiin vuonna 2009 voimaan tulleessa ja vuoteen 2016 jatkuneessa kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa.

Laatu- ja elintarviketurvallisuusasioissa pääpaino oli FSSC 22000 - elintarviketurvallisuusstandardijärjestelmän vahvistamisessa Fazerin tuotantolaitoksissa. Nyt kaikki Fazerin leipomot Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, kaikki Fazerin makeistehtaat sekä Fazer Mylly Ruotsi on sertifioitu FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti. Kolmannen osapuolen suorittaman auditoinnin tulokset olivat hyviä. Fazerin ravintolat Ruotsissa saivat ISO 9001 -laatusertifioinnin, joka kattaa tärkeimmät prosessit, pääkonttorin ja kaksi ravintolaa. Fazerin ravintolat Suomessa ovat saaneet ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän mukaisen sertifioinnin jo aiemmin.

Yritysvastuu

Vuonna 2016 Fazer jatkoi systemaattista työtä ja edistyi vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Kohokohtia olivat vastuullisen kaakaon osuuden kasvattaminen 85 prosenttiin, leipomoliiketoiminnassa periaatteiden laatiminen kestävälle viljanviljelylle ja uusien, terveellisten leipien lanseeraus, kasvisten osuuden lisääminen Fazer Food Servicesin ravintoloiden tarjoomassa, Fazerin maineen ylläpitäminen erinomaisella tasolla Fazerin päämarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä sekä työturvallisuuden edelleen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Riskienhallinta

Konserni tekee riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti säännöllisesti arvioinnin konsernin strategisista, operatiivisista ja taloudellisista riskeistä ja toimii niiden pienentämiseksi. Vuoden 2016 aikana yhtään merkittävää riskiä ei toteutunut.

Tutkimus ja tuotekehitys

Pitkäaikaisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena Fazer Leipomot toi markkinoille Suomessa maailman ensimmäisen low-FODMAP-ruisleivän, joka on osa uutta vatsaystävällistä leipäperhettä. Tieteellisessä julkaisussa julkaistiin kliinisen kokeen tulokset, jotka osoittivat tällaisen ruisleivän soveltuvuuden herkkävatsaisille. Fazerin low-FODMAP-keksinnön taustalla olevaa teknologiaa suojaava kansainvälinen patenttihakemus tuli julkiseksi. Fazer on jättänyt myös toisen asiaan liittyvän patenttihakemuksen.

Yhteistyötä yliopistojen kanssa jatkettiin. Kaikkiaan kahdeksan maisteritason työtä valmistui vuoden 2016 aikana Helsingin Yliopistossa, Turun Yliopistossa ja Aalto Yliopistossa. Fazer Brainhow -ohjelma, joka keskittyy ruuan ja kognitiivisen suorituksen väliseen yhteyteen, sai positiivisen rahoituspäätöksen Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä. Ohjelma käynnistettiin ja sen toteutus aloitettiin. Paljon tutkimustyötä tehtiin myös välipalatuotteiden luomisen tukemiseksi Fazer Leipomoissa ja Fazer Makeisissa. Tutkimus- ja kehityskulut olivat 9,0 M€ (10,5).

Muutoksia konsernirakenteessa

Muutokset konsernirakenteessa käyvät ilmi vuosikatsauksen sivulta 51.

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2016 lopussa emoyhtiöllä oli 3 958 763 etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 % osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi etuoikeutettu osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Hallitus ja tilintarkastajat

Huhtikuun 5 päivänä 2016 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat jäsenet: Berndt Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder and Juhani Mäkinen. Cecilia Marlow valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi.

Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell, KHT.

Näkymät vuodelle 2017

Taloudellisen tilanteen odotetaan pysyvän melko heikkona useimmilla Fazerin päämarkkinoilla, mutta lisääntyvät positiiviset merkit vahvistavat toivoa tilanteen paranemisesta. Haastavan kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan vuonna 2017.

Nykyisessä liiketoimintaympäristössä Fazer keskittyy kannattavan kasvun luomiseen. Niin orgaanisen kuin epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia tutkitaan nykyisissä ja uusissa tuotekategorioissa sekä kotimarkkinoilla että valituilla kasvumarkkinoilla. Fazerin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2017 valuuttakurssivaikutuksista riippuen. Kasvun ja kansainvälistymisen tehostamiseksi Fazer perustaa uuden liiketoiminta-alueen nimeltä Fazer Lifestyle Foods. Olennainen osa uutta liiketoiminta-aluetta on Fazerin maaliskuussa 2017 ostama suomalainen Bioferme Oy, joka on erikoistunut hapattamalla valmistettuihin kauratuotteisiin.

Fazer jatkaa myös yrityksen kilpailukyvyn vahvistamista ja tehokkuuden parantamista. Kaikki liiketoiminnat pyrkivät optimoimaan tuoteportfolionsa, jotta ne voisivat vastata asiakkaiden ja kuluttajien vaatimuksiin ja odotuksiin ja samalla parantaa toimintansa kannattavuutta. Fazer Leipomot Ruotsi aikoo toteuttaa kustannussäästöohjelman tavoitteenaan luoda kannattava leipomoyritys, joka on vahva pitkällä aikavälillä. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu ja osaa vielä suunnitellaan ja niistä neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa.

Suomessa hallituksen päätös poistaa makeisvero vuoden 2017 alussa on positiivinen muutos, jonka odotetaan palauttavan tasa-arvon markkinoille.

Ehdotus yhtiön voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 639 662 914,67 €, mistä tilikauden voitto on 244 892 455,15 €.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti:

- osinkoja maksetaan 6,00 €/osake, eli yhteensä                            37,943,778.00 €

- voittovaroiksi jätetään                                                                 601,719,136.67 €

                                                                                                       639,662,914.67 €

Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.