Fazerin missio on luoda makuelämyksiä – se on samalla yhtiön jokaisen työntekijän päämäärä. Fazer pyrkii kuuntelemaan herkällä korvalla ihmisten tarpeita ja toiveita maailman nopeissa muutoksissa, jotta se pystyy tarjoamaan toivotunlaisia herkkuja, välipaloja ja aterioita. Fazer tutkii rohkeasti uusiakin makuja, laajentaa valikoimaansa ja houkuttelee uusia kuluttajia, niin vanhoilla kuin uusilla markkinoilla.

Fazerin strategia sisältää useita tapoja luoda kannattavaa kasvua. Yksi keinoista on nykyisen liiketoiminnan kehittäminen niin, että se vastaa entistä paremmin kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Ihmisten aikatauluista on tullut vaihtelevia ja joustavampia, ja muutos heijastuu ateriamieltymyksiin: kysyntää on maukkaille, terveellisille ja helposti nautittaville tuotteille, jotka maistuvat mihin tahansa vuorokaudenaikaan. Terveellinen ja laadukas ravinto yhdessä erilaisten välipalatuotteiden kanssa – herkkuja unohtamatta – on Fazerin tulevaisuuden kulmakivi.

Fazer hakee kasvua sekä yritysostoilla että nykyistä liiketoimintaa kasvattamalla. Vuonna 2016 toteutettiin kolme yrityskauppaa. Fazer Mylly kasvatti kaurantuotantokapasiteettiaan, kun se osti ruotsalaisen Frebaco-myllyn. Fazer laajensi myös leipomotarjoomaansa ostamalla suomalaisen Leipomo Keisari -artesaanileipomon. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia käsin leivotuista leivistä. Yritysostolla Fazer reagoi tähän trendiin ja nousi Helsingin seudulla markkinajohtajaksi artesaanileipomotuotteissa. Fazerin vuoden 2015 lopussa ostamasta suomalaisesta Seniori Ateriasta tuli vuoden 2016 aikana olennainen osa Fazer Food Servicesiä. Myös muita hankkeita on käynnissä.

Fazer Makeiset nousi johtavaan asemaan Suomen keksimarkkinoilla, kun se osti kolme maineikasta ja arvostettua keksibrändiä – Domino, Fanipala ja Jaffa. Kaikki kolme ovat alun perin Fazerin lanseeraamia. Fanipala oli tosin alun alkaen nimeltään Fasupala Fazerin brändin mukaan. Herkullinen suklaakuorrutettu vohveli saikin alkuperäisen nimensä takaisin vuonna 2017. Välipalatuotteiden kategoriassa tutkitaan parhaillaan myös uusia mahdollisuuksia. Kaikki Fazerin liiketoiminta-alueet pyrkivät optimoimaan tuotevalikoimansa vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Samalla halutaan parantaa kannattavuutta.

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tavoitteellisella työskentelykulttuurilla Fazerin tavoitteena on kasvattaa nykyistä liiketoimintaansa ja laajentaa läsnäoloaan kansainvälisillä markkinoilla. Siksi Fazer uudistaa ja kehittää liiketoimintojaan pelottomasti kohti maailmanluokan huipputasoa. Yksi osa uudistumista perustuu Fazerin omaksumaan tavoitteelliseen työskentelykulttuuriin. Se taas rakentuu Fazer-käyttäytymisten ympärille – me osallistamme, me kehitymme, me teemme tulosta.

Kulttuuri korostaa työntekijöiden yhteistä vastuuta Fazerin menestymisestä: jokaisella työntekijällä on tärkeä rooli makuelämysten luomisessa ja kuluttajien odotusten ylittämisessä. Johdonmukaisella johtamisella ja aktiivisella vuoropuhelulla Fazer pyrkii varmistamaan, että työntekijät nauttivat työstään ja sitoutuvat tekemään parhaansa – ja että jokainen tietää, että tätä panosta myös arvostetaan.

Vastuu ihmisistä ja maapallosta

Yritysvastuu on olennainen osa Fazerin liiketoimintaa, ja se otetaan huomioon kaikessa, mitä yhtiö tekee. Keskiössä on Fazerin vastuullinen tarjooma, joka tukee ihmisten hyvinvointia, maapallon resurssien kestävää käyttöä ja yhtiön yhteiskunnalle tuottamaa arvoa. Fazerin yritysvastuuohjelmassa on viisi osa-aluetta, joiden kautta Fazer varmistaa, että sen liiketoiminta on kestävää. Vastuullinen toiminta myös parantaa yhtiön mainetta ja kasvattaa Fazer-brändin arvoa. Voit lukea lisää Fazerin yritysvastuutyöstä sivulta 12 ja konsernin vuoden 2016 yritysvastuukatsauksesta.

Kiinnittämällä entistä enemmän huomiota tuotteiden ja palveluiden laatuun, liiketoiminnan ympäristövaikutuksiin sekä henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen yhtiö parantaa myös koko toimintansa laatua. Joustava QEHS-kulttuuri sekä selkeä johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä turvallisen ja terveellisen työpaikan luomisessa. Oppiva organisaatio pystyy tukemaan kaikkia jäseniään sekä Fazerin liiketoimintaa, ja sen ansiosta me voimme luoda ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita joka päivä.

Hyvää kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

Useimmilla Fazerin keskeisillä markkinoilla taloustilanne on edelleen haastava. Suomen talous näyttää hiljalleen elpyvän, mutta Venäjällä talous on yhä heikko. EU:n Venäjälle asettamat pakotteet ja Venäjän useille elintarviketuotteille asettama tuontikielto sekä öljyn hinnan ja ruplan arvon heilahtelut ovat luoneet epävarman toimintaympäristön, jossa ulkomaiset investoinnit jäävät vähäisiksi. Kotitalouksien kulutus on vaatimatonta, sillä reaalipalkat ovat heikentyneet.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Fazerin liike- vaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli vuonna 2016 yhteensä 1603,5 miljoonaa euroa. Kannattavuus parani edellisvuodesta, mitä myös yritysostot tukivat. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 87,7 miljoonaa euroa, eli kasvua oli 10 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Ankara liiketoimintaympäristö edellyttää Fazerilta edelleen lisäponnisteluja. Näitä ovat muun muassa erilaiset tehokkuutta parantavat toimenpiteet.

Brexitin todellisia vaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta koska Englannin punta on kaakaokaupassa yleisimmin käytetty valuutta, Fazer seuraa tarkasti sen arvon muutoksia ja suojaa puntaostojaan. Näin ehkäistään valuuttakurssien heilahtelun haittavaikutuksia.

Suomessa hallitus päätti poistaa makeisten valmisteveron vuoden 2017 alussa, mikä palauttaa tuotteet tasa-arvoiseen asemaan markkinoilla.

Kaura kiinnostaa

Superfoodit ovat lisänneet viime vuosina suosiotaan. Vuonna 2016 kaura herätti suurta huomiota ravintoarvoiltaan erinomaisena raaka-aineena, jolla on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Fazer näkee kaurassa merkittäviä mahdollisuuksia terveellisten ja herkullisten uutuustuotteiden innovointiin ja panostaakin vahvasti uusien kaurapohjaisten tuotteiden kehittämiseen nykyisille markkinoille. Kauratuotteet myös avaavat ovia kansainvälisille markkinoille. Jo nykyisellään Fazerin kauratuotteiden liikevaihdosta yli puolet koostuu viennistä kaikkiaan 30 eri maahan.

Vuonna 2016 Fazer toi markkinoille lisäarvoa tuottavia kauraraaka-aineita, beetaglukaanin, kauraproteiinin ja kauraöljyn, jotka on suunnattu globaaleille markkinoille. Frebaco-myllyn oston ja Suomen tuotantovolyymin kasvattamisen myötä Fazer Mylly nelinkertaistaa kaurantuotantokapasiteettinsa.

Tulevaisuuteen kestävää liiketoimintaa kehittäen

Fazer panostaa jatkuvasti tulevaisuuden kannalta kestävän tuotevalikoiman kehittämiseen. Trendien tunnistaminen on vasta ensimmäinen askel; kuluttajia kiinnostavien uusi- en tuotteiden ja palveluiden kehittäminen edellyttää myös tutkimusta ja uusiutumiskykyä. Tuotteiden ja raaka-aineiden terveysvaikutusten tutkimisessa hyödynnetään tieteellisiä menetelmiä. Fazer tekee omaa tutkimusta ja investoi yhteistyöhön yliopistojen ja startup-yritysten kanssa.

Lokakuussa 2016 järjestetty kansainvälinen Fazer Brainfood Hack kokosi yhteen tutkijoiden, kehittäjien ja suunnittelijoiden työryhmiä. Ryhmät etsivät ruokailutottumuksiin liittyviä menetelmiä, joilla voitaisiin parantaa kognitiivista suorituskykyä. Fazer Brainhow on tutkimus- ja liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa tutkitaan ruuan ja kognitiivisen suorituskyvyn välisiä yhteyksiä. Fazerin rooli ihmisten arjessa tarjoaa mahdollisuuden tutkia ravintoa ja kannustaa terveellisiin ruokatottumuksiin.

Digitalisaatio parantaa asiakaskokemusta

Digitalisaatio, vuosikymmenen megatrendi, vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan alasta riippumatta. Fazerille digitalisaatio antaa tilaisuuden nostaa asiakaskokemus uudelle tasolle sekä paran- taa sisäistä tehokkuutta. Fazerin eri liiketoiminta-alueilla on meneillään useita eri hankkeita, joissa digitaalista teknologiaa käytetään muun muassa kuluttajien kanssa käytävän vuoropuhelun lisäämiseen, tuotetietojen jakamiseen sekä tietojen keräämiseen, analysoimiseen ja hyödyntämiseen. Digitaalinen teknologia tukee myyntiä, markkinointia ja tuotevalikoiman kehittämistä sekä tuotantotehokkuuden parantamista. Lisäksi käynnissä on verkkokauppaa ja digitaalisia palveluja koskevia kehityshankkeita.

Strategisia askeleita Fazerin eri liiketoiminta­alueilla

Fazerin kaikilla liiketoiminta-alueilla on omat strategiset tavoitteensa, jotka tukevat konsernitason strategian toteuttamista.

Fazer Food Services pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa Business-asiakkuusryhmässä ja kasvamaan Public- ja Concession-asiakkuusryhmissä. Kunnallinen ala tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia. Tehokkuuden parantamiseksi ja kasvun synnyttämiseksi otetaan käyttöön uusia toimintamalleja.

Fazer Leipomoilla on kasvupotentiaalia uusissa tuotekategorioissa erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin trendin ansiosta. Käsin leivottujen artesaanileipien suosio on voimistunut nopeasti, ja Fazer vastaa kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin investoimalla Gateau-leipomomyymälöihin ja shop-in-shop- liiketoimintaan. Tähän trendiin liittyi myös Leipomo Keisarin osto vuonna 2016. Venäjällä erityinen painopiste on pakastetuotteiden markkinoilla. Fazer Makeiset, vetonaulanaan suklaabrändit, priorisoi parhaillaan tuotevalikoimaansa. Näin vastataan tämänhetkisiin ja tuleviin tarpeisiin. Fazer Makeiset jatkaa suklaaliiketoimintansa vahvistamista. Samalla tarjontaa täydennetään kehittämällä uuden sukupolven sokerimakeisia ja välipalatuotteita, esimerkiksi keksejä.

Fazer Mylly kasvattaa kaurantuotantokapasiteettiaan merkittävästi. Ruotsin markkinoille tulo vuonna 2016 oli merkittävä askel tässä prosessissa.

Fazer Cafés jatkoi kahvilakonseptin kehittämistä ja keskittyi kannattavaan orgaaniseen kasvuun.

Nauti brändikokemuksesta

”Nautin tästä hetkestä ja tunnen tehneeni hyvän valinnan.” Fazerin brändistrategia rakentuu tämän kokemuksen ympärille. Fazer haluaa, että kuluttajat, asiakkaat, kollegat ja muut sidosryhmät kokevat tämän tunteen aina, kun he ovat tekemisissä fazerilaisten sekä Fazerin tuotteiden ja palveluiden kanssa. Brändikokemus on yhteinen päämäärä, joka pohjaa kuluttajien ja markkinoiden syvälliseen tuntemiseen ja jonka luomiseen jokainen Fazerin työntekijä osallistuu.

Fazer-brändikokemus on innoittanut myös uudistetun Fazer-logon synnyn. Tutun Fazer-nimikirjoituksen alla on siveltimenveto, jossa voi nähdä myös ”hymyn”. Ylöspäin taipuvat suupielet muistuttavat Fazerin lupauksesta saada elämä maistumaan hyvältä. Päivitetyllä logolla Fazer pyrkii yhdenmukaistamaan brändikokemusta kautta koko konsernin.

Brändit ovat merkittävä osatekijä kasvun luomisessa. Fazer-brändillä on luonnollisesti keskeinen rooli, ja sen näkyvyyttä tullaan lisäämään kaikilla liiketoiminta-alueilla – tuottaahan brändi yhtiölle lisäarvoa niin asiakkaiden kuin kuluttajienkin silmissä. Fazer-brändi edellä mennään myös innovoinnissa, investoinneissa ja markkinoinnissa. Sitä täydentävät monet maineikkaat ja rakastetut brändit, kuten Fazer Makeisten Fazerin Sininen, Geisha ja Fazer Marianne sekä Fazer Leipomoiden Oululainen Reissumies, Hlebnyi Dom, Skogaholm ja Gateau.

Fazerille digitalisaatio antaa tilaisuuden nostaa asiakaskokemus uudelle tasolle sekä parantaa sisäistä tehokkuutta.

Fazerin brändejä kehitetään jatkuvasti. Näin varmistetaan, että kuluttajat, joiden elämäntavat ja tottumukset muuttuvat alati, saavat aina enemmän kuin odottavat – heille taataan herkkuhetki yksin tai hyvässä seurassa, työssä, koulussa tai kotona, mihin kellonaikaan tahansa. Fazerin uusi vierailukeskus Vantaalla, Fazer Experience, on hieno esimerkki Fazer-brändikokemuksesta.