Fazer Food Services tarjoaa monipuolisia ruokailupalvelu-ratkaisuja yrityksille ja teollisuudelle sekä koulutus-, hoiva-, terveydenhuolto- ja puolustusvoima-sektorille. Fazer on yksi pohjoismaiden johtavista ruokailupalveluiden toimittajista, ja sillä on lähes 1 200 ravintolaa ja noin 6 000 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Fazer Food Servicesillä on edelleen vahva asema, jonka se on saavuttanut useilla arvostetuilla brändeillään, kuten Amica, Wilbergwip ja Fazer. Vuonna 2015 Fazer Food Services pääsi lähelle asettamiaan tavoitteita. Vuoteen 2014 verrattuna kannattavuutta paransivat liiketoiminta-alueen jatkuva keskittyminen korkealaatuiseen toimintaan ja huolellinen raaka-aine- ja henkilöstökulujen hallinta. Vuoden merkittävimpiä haasteita olivat entistä vaativampiin asiakasodotuksiin vastaaminen samalla kun liiketoiminta-alue sopeutui jatkuviin hintapaineisiin ja voimakkaaseen kilpailuun. 

Fazer Food Services toimii erittäin dynaamisilla ja nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joissa on paljon kilpailua. Se tulee jatkos- sakin ottamaan selkeän johtoroolin henkilöstöravintolasektorilla ja innovaatioiden kärjessä hyödyntääkseen uusia mahdollisuuksia. 

Painopiste strategisessa toiminnassa  

Yhteiskunnassa hiljalleen tapahtuneen muutoksen myötä pe- rinteisen sopimusruokailun suunta henkilöstöravintolasektorilla on ollut viime vuosina pohjoismaisilla markkinoilla laskussa. Samalla kun Fazer Food Services on jatkuvasti uudistanut tarjontaansa tällä alueella, se on myös lisännyt pyrkimyksiään kasvaa julkisella sektorilla ja palvella entistä enemmän myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. 

Esimerkkinä painopistealueen muuttumisesta voidaan mainita Fazerin vuonna 2015 kokeilema yrityspuistoratkaisu All-Day-Food Market. Onnistuneen toteutuksen ansiosta Fazer Food Services avaa sekä Suomessa että Ruotsissa vuoden 2016 aikana ravintoloita myös muissa yrityspuistoissa, jotka ovat tämänhetkisten yritystrendien kannalta keskeisessä asemassa. 

Fazer Food Servicesin ateriatarjoilupisteiden tarjontaa täydentää myös uusi Nordic Balance Café -kahvilakonsepti, joka lanseerattiin menestyksellisesti Suomessa. Muita tarjontaa laajentavia innovaatioita ovat ateriapalveluiden järjestäminen päiväkodeissa, vanhustenhoidossa ja sairaaloissa. 

Myös toiminta julkisella sektorilla on merkittävää. Ruotsissa tehtiin menestyksekäs avaus terveydenhoitomarkkinoilla niin sanotun uuden sukupolven sairaalaruokapalvelun toteuttamisessa Malmössä ja Lundissa. Näillä markkinoilla odotetaan vahvaa kehitystä läpi koko vuoden 2016. Suomessa ostettiin vuoden lopussa ruokapalvelukokonaisuuksia senioreille koteihin ja palvelutaloihin tuottavan Seniori Aterian liiketoiminta. 

Norjassa Fazer Food Services on jatkanut menestyksekästä työtä kiinteistökumppanuuksien parissa ja innovatiivisten asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittämisessä. 

Toimintojen kehittäminen 

Fazer Food Services on aloittanut kokonaisvaltaisen kaupallisen uudistuksen, jonka tarkoituksena on lisätä asiakkaiden sitouttamista ja vahvistaa myyntihankkeita. Liiketoiminta-alueen verkkoläsnäoloa ja viestintämenetelmiä on jo tehostettu suhteessa olemassa oleviin ja potentiaalisiin asiakkaisiin. Tulevaisuudessa Fazer Food Servicesin ravintoloiden vieras- kokemus ja keittiöiden tehokkuus parantuvat sähköisten ratkaisuiden ansiosta. 

Toinen huomionarvoinen toiminnallinen menestystarina liittyy henkilöstöön ja kesällä 2014 aloitettuun tehokkuusohjelmaan, jota jatkettiin vuonna 2015. Henkilöstöresurssien vähentäminen ja ruokalistojen sopeuttaminen hiljaisempiin kesäkuukausiin osoittautui onnistuneeksi kokeiluksi, ja sitä kehitetään edelleen kesää 2016 ajatellen. 

Fazer Food Servicesin ravintolat sijaitsevat monenlaisissa paikoissa, ja ne asettavat erilaisia toiminnallisia tarpeita ja haasteita. Jokainen ravintola hyötyy omalta kannaltaan parhaista käytännöistä. Hankkeet keskittyvät kolmen eri toimintamallin jatkuvaan toteuttamiseen, jotta organisaatio pystyy levittämään jo opittua tietoa alueille, joilla siitä on eniten hyötyä. Tämä uusi, systemaattinen toimintapa tarjoaa uusille toimipisteille toiminnallisen suunnitelman, joka perustuu samanlaisten jo toiminnassa olevien ja hyvää tulosta tekevien toimipisteiden malliin. Näiden mallien kehittäminen ja toteutus jatkuu vuonna 2016. 

Vastuullisuus, gastronomia, terveys ja turvallisuus 

Vuoden aikana liiketoiminta-alue on panostanut entistä enemmän jätteen määrän mittaamiseen ja vähentämiseen kaikissa Fazer Food Servicesin neljässä toimintamaassa. Liiketoiminta- alue kehitti myös Green Buffet -konseptiaan, jonka päämääränä on kasvattaa kasvisten osuutta aterioissa lihan osuuteen nähden. Tähän aloitteeseen liittyvä suunnittelu jatkuu, ja päämääränä on laajentaa sama periaate koskemaan muutakin tarjoomaa. 

Raaka-aineiden hallinnassa ja vastuullisten hankintakumppaneiden ylläpidossa Fazer Food Services noudattaa entistäkin tiukempia periaatteita. Toimintoa ajaa asiakaskysynnän lisäksi organisaation sisäinen ruohonjuuritason sitoutuminen, mikä edistää luomuraaka-aineiden ja lähellä tuotettujen raaka- aineiden hankintaa. Samalla huomioidaan eläinten hyvinvointi sekä Maailman luonnonsäätiön linjaukset. Fazer jatkaa työtään tehokkaamman vastuullisuuden ja suuremman läpinäkyvyyden saavuttamiseksi tällä osa-alueella vuonna 2016. 

Turvallisuus on edelleen Fazer Food Servicesin tärkeys- järjestyksen kärjessä. Työtapaturmien määrän vähentäminen vuonna 2016 on niin Fazer Food Servicesin kuin koko konserninkin ylimpiä prioriteetteja. 

Ruotsin Fazer Culinary Team voitti Community Catering-kategorian vuoden 2014 Culinary World Cupissa ja vuonna 2016 Fazer Culinary Team -kisaajat sekä Suomesta että Ruotsista kilpailevat Olympiade der Köche -kisassa Saksan ErfurtissaRuokaolympialaisiksikin kutsuttu kisa antaa Fazer Food Servicesille loistavan tilaisuuden esitellä asiantuntijuuttaan ruoanlaitossa. 

”Ruoka ei ole koskaan ollut yhtä merkityksellistä kuin nyt,” sanoo Fazer Food Servicesin toimitusjohtaja Andreas Berggren. ”Tässä nopeatahtisessa maailmassa välitämme yhä enemmän siitä, mitä kulutamme. Me uskomme, että tarjoamalla puoli miljoonaa maukasta ja ravitsevaa ateriaa päivittäin vaikutamme positiivisesti vieraiden hyvinvointiin.”