Fazer on johtava leipomoyritys Suomessa, Pietarissa ja Moskovassa. Fazerilla on vahva jalansija myös Ruotsin ja Baltian maiden markkinoilla. Fazer Leipomoiden kattavaan valikoimaan kuuluu niin uunituoretta kuin valmiiksi pakattua päiväntuoretta leipää, pitkään säilyviä tuotteita ja pakasteita. Fazerin lähileipomoita toimii ruokakauppojen yhteydessä. Ruotsin ja Suomen leipomomyymälät inspiroivat kuluttajia laadukkailla, käsin leivotuilla ja tuoreilla artesaanileivillä, leipomotuotteilla ja muilla herkuilla.

Vaikka vuosi 2015 oli Fazer Leipomoille haasteellinen, keskittyminen kuluttajatuntemukseen, vahvoihin brändeihin ja innovatiivisiin uutuuksiin, sekä samalla säästäminen toiminta- kuluissa auttoivat liiketoiminta-aluetta pitämään taloudellisen tuloksensa tavoitteen mukaisena. Raaka-ainekustannukset kuitenkin nousivat ennakoitua enemmän. 

Ruplan devalvaatiolla oli merkittävä vaikutus Fazerin raaka- ainekustannuksiin Venäjällä, minkä lisäksi se heikensi kuluttajien ostovoimaa siirtämällä kulutusta premium-luokan leivistä keskihintaisiin leipiin. Leipomoliiketoimintaan kohdistui myös lisääntyvää hintapainetta Suomen markkinoilla. Suuret vähittäismyyntiketjut aloittivat hintakampanjoinnin, joka vaikutti kannattavuuteen leivän kaltaisissa tuotekategorioissa. 

Vuoteen mahtui kuitenkin myös hyviä uutisia. pakatun leivän myynti kasvoi Ruotsissa, missä tämä kategoria oli jo pitkään ollut laskusuunnassa. Kasvua tukivat sekä Fazer Leipomoiden vahvat uutuustuotteet että sen tarjooman painopisteen asteittainen siirtyminen ruotsalaisten kuluttajien suosimiin luomuraaka-aineisiin. Suomessa lähileipomoliiketoiminta saatiin ansiokkaasti käännettyä kannattavaan kasvuun. 

Aikaisemmin ilmoitetut Fazerin leipomoiden sulkemiset Tallinnassa sekä Ulvilassa ja Hyvinkäällä toteutettiin vuonna 2015. Vantaan leipomoa koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen, minkä seurauksena henkilöstön määrä vähenee 40 työntekijällä. 

Kategoriajohtajuuteen tähtäävää strategista kehittämistä 

Tämänhetkisessä taloudellisessa ilmapiirissä kuluttajakäyttäytyminen muokkaa Fazer Leipomoiden tuotteiden markkinoita, mihin vaikuttaa myös kova hintakilpailu. Vaikka kasvu leipomomarkkinoilla on pientä, mahdollisuuksia kasvuun kuitenkin on. Liiketoiminta-alueen strategiaa on kehitetty näitä mahdollisuuksia painottaen. 

Kuluttajille vastustamattoman ja näin ollen vähittäisasiakkaille korvaamattoman tarjooman avulla Fazer tavoittelee leipomoalan kategoriajohtajuutta. 

Tämän saavuttaminen vaatii tiettyjä avaininvestointeja. Tavoitteidensa saavuttamiseksi Fazer Leipomot keskittyy ensisijaisesti kestävään kannattavuuteen kotimarkkinoillaan, erityisesti Ruotsissa ja Baltian maissa. Tuotesalkkua kehitettiin näillä markkinoilla vuonna 2015 ja tunnistettiin ne kategoriat, joihin tulevaisuuden hankkeet keskittyvät. Nämä päätökset ohjaavat Fazer Leipomoiden toimintaa edelleen vuonna 2016. 

Vuonna 2015 liiketoiminta-alue lanseerasi paistopistekonseptin onnistuneesti Venäjällä. Fazerin tavoite on hyödyntää mahdollisuuksia Venäjän nopeasti kasvavalla pakastettujen leipomotuotteiden markkinalla. Tämä voi vaatia kapasiteetin lisäämistä, ja vaihtoehtoja tutkitaan parhaillaan. Suomessa vastaava markkina on hyvin kilpailtu. Tämän vuoksi tehokkuus ja Fazerin jatkuva kyky tuottaa paikallisia suosikkituotteita ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä kilpailukyvyn varmistamisessa. 

Myös kuluttaja- ja asiakaspinnan strategisessa kehitystyössä edistyttiin hyvin. Fazer teki useita avainrekrytointeja ja käynnisti useita projekteja myymäläesiinpanojen kehittämiseksi. 

Moderni kuluttaja on terveystietoinen 

Fazer Leipomoiden tuotekehitystä ja jatkuvasti ajankohtaista ja kehittyvää tarjoomaa ohjaa kuluttajatuntemus. Fazer tunnistaa muuttuvat kuluttajatrendit ja sillä on merkittävä rooli leipomokategorian uudistajana. Tätä todistivat parhaiten useat uudet tuotteet terveyden ja hyvinvoinnin kategoriassa. 

Hyvä esimerkki tästä oli Ruotsissa vuonna 2015 lanseerattu Fazer Rotfruktsbröd eli juuresleipä. Tuotteet tuovat luonnostaan ravitsevat juurekset leipähyllyille terveystietoisia kuluttajia varten. Niiden huomiota herättävät pakkaukset noudattavat viimeisimpien kulinaaristen trendien linjaa. 

Toinen hyvä esimerkki on Venäjällä markkinoille tuotu Energija zdorovja (Terveyden energia) -leipäperhe, joka koostuu viidestä tuotteesta. Jokainen niistä korostaa tiettyjä terveyttä edistäviä ominaisuuksia ja ainesosia. 

Suomalainen ruistarjonta turvattu, painopiste turvallisuudessa 

Kuluttajatuntemus on tuonut esille lähituotannon merkityksen. Tämän takia Fazer Leipomot on ryhtynyt kunnianhimoiseen hankkeeseen turvatakseen suomalaisen rukiin tarjonnan Suomessa myytävään ruisleipävalikoimaansa. Kun ottaa huomioon maan verrattain pienen rukiin viljelyalan, tehtävä ei ole ollut helppo. Koko arvoketjussa usean vuoden ajan tehdyn kovan työn ansiosta Fazer pystyi vuonna 2015 turvaamaan käyttämänsä kotimaisen rukiin saatavuuden vuoteen 2017 asti. 

Toinen koko konsernia koskeva painopistealue vuonna 2015 oli työturvallisuus. Vaikka Fazer Leipomot on onnistunut parantamaan turvallisuuden tasoa merkittävästi, se tavoittelee edelleen jatkuvaa parannusta. Vuonna 2015 liiketoiminta-alueen tapaturmataajuus aleni 25 prosenttia. Näin vahva kehitys ei olisi mahdollista ilman jatkuvaa ponnistelua. 

”Vaikka leipomoliiketoiminta ei tietyiltä osin ole koskaan ollut näin haastavaa, me kuuntelemme edelleen tarkasti, mitä kuluttajakäyttäytyminen meille kertoo,” sanoo liike- toiminta-alueen toimitusjohtaja Petri Kujala. ”Keskittymällä oikeisiin asioihin voimme löytää ja saavuttaa kasvua pitkällä aikavälillä.”