Ympäristön muutosten ja niiden vaikutusten ymmärtäminen on Fazerille erittäin tärkeää. Erityisesti muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja elämäntyyleissä inspiroivat Fazeria etsimään, kehittämään ja luomaan rohkeasti uusia makuelämyksiä. Ainoastaan kuuntelemalla kuluttajia ja asiakkaita Fazer voi kasvaa ja keskittää toimintansa oikeisiin asioihin.

Vuodesta 1891 lähtien Fazer on kasvanut jatkuvasti muuttuvien elämäntyylien mukana. Muutokset ovat tarjonneet yhtiölle uusia mahdollisuuksia luoda menestyksekkäitä tuotteita ja brändikokemuksia kuluttajien arkea ilahduttamaan. Fazerin tavoitteena on tarjota tuotteita, palveluita ja brändejä, joihin suurin osa ihmisistä voi samaistua ja joita he arvostavat nyt 

ja tulevaisuudessa. Konsernin toiminta perustuu vahvaan kuluttajatuntemukseen. Kuluttajat suosivat brändejä, jotka ottavat huomioon heidän yksilöllisyytensä ja arvomaailmansa. Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. 

Edessä kannattavan kasvun tie 

Turvatakseen kilpailukykynsä ja menestyksensä tulevaisuudessa Fazer luo arvoa ja pyrkii kasvattamaan liikevoittoa liikevaihtoa nopeammin. Näin Fazer voi kasvaa kannattavasti myös tulevina vuosina. Tämä edellyttää, että tehokkuutta parannetaan ja yhtiön nykyisiin liiketoimintoihin panostetaan ja niitä kehitetään. Fazerilla on myös hyviä mahdollisuuksia kasvaa nykyisten liiketoimintojensa ulkopuolella. Kasvaa voidaan erityisesti alueilla, jotka ovat lähellä yhtiön nykyisiä liiketoimintoja ja joihin sisältyy synergiaetuja. Voidakseen luoda arvoa konserni haluaa myös osallistua alan uudelleenjärjestelyihin. Kasvun osalta Fazer nojaa sekä orgaaniseen kasvuun että yritysostoihin. 

Laajentumisen ja kehittymisen mahdollistamiseksi Fazerin liiketoimintojen on oltava luokkansa parhaassa kunnossa. Lisäksi Fazer pyrkii vähentämään suhteellista riippuvuutta Suomen markkinoista lisäämällä toimintoja muilla markkina- alueilla kaikissa liiketoiminnoissaan. 

Konsernin yleisenä tavoitteena on kannattava kasvu, ja mahdollisuuksia sen saavuttamiseen on selvästi näkyvissä. Niistä suurin osa liittyy kannattavuuden parantamiseen. Tuloksen ja tehokkuuden kannalta Fazerin menestys jatkossa riippuu osaavasta ja sitoutuneesta henkilöstöstä ja yhtiö kannustaakin tavoitteelliseen työskentelykulttuuriin saavuttaakseen koko potentiaalinsa. Menestyminen tarkoittaa yhteistä intohimoa inspiroivan vision toteuttamiseksi. Jokainen tarvitsee motivaatiota saavuttaakseen omat tavoitteensa, jotka ovat selkeästi osa suurempaa tavoitetta. 

Tavoitteellinen työskentelykulttuuri yhtiön näkökulmasta tarkoittaa sitä, että jokainen tekee parhaansa omassa roolissaan. Jokaisen työntekijän tulisi lähteä joka päivä kotiin tyytyväisenä ja ylpeänä siitä, mitä on saavuttanut. Tämä vaatii johdonmukaista ja olennaiseen keskittyvää johtamista sekä kunnianhimoista asioiden täytäntöönpanoa. 

Uusi taloudellinen todellisuus 

Talouden elpyminen Suomessa ja Fazerin muilla kotimarkkinoilla on edelleen verkkaista. Vähittäismyyntimarkkinoilla on kuitenkin alituinen paine tuloksen parantamiseen. Kuluttajat ovat mukautumassa uuteen taloudelliseen tilanteeseen, joka on arvioitua pitkäkestoisempi. Kaupan omista merkeistä on viime vuosina tullut kaikkien tuntemia brändejä, jotka tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja. Fazer on näin mukana kovemmassa kilpailussa kuin koskaan aiemmin. 

Lisäksi raaka-ainekustannusten heilahtelu lienee tulevina vuosina voimakasta, ja yksikkökustannusten odotetaan nousevan ajan kuluessa. Myös jätteenkäsittelyn kustannukset ja energian yksikkökustannukset tulevat nousemaan. 

Suomen hallituksen syksyllä 2015 tekemä poliittiseen ympäristöön ja sääntely-ympäristöön liittyvä päätös perua makeisten valmistevero oli Fazerille hyvä uutinen. Valmisteveroa koskeva päätös normalisoi suomalaisten yhtiöiden kilpailuasemaa ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. 

Edellä mainitusta huolimatta tuotteiden sisältämä sokeri tulee kansanterveyteen vaikuttavana tekijänä saamaan jatkossa yhä enemmän näkyvyyttä julkisessa keskustelussa. Fazerin on sekä pidettävä keskustelua yllä että tiedotettava aiheesta. 

Geopoliittinen ja taloudellinen tilanne on tällä hetkellä epävakaa ja todennäköisesti jatkuu sellaisena. Samaan aikaan ihmiset ovat yhä tietoisempia terveellisten, luonnollisten, vastuullisesti tuotettujen ja paikallisten tuotteiden tärkeydestä. Eettisten ja kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on laajentunut myös valtavirran puolelle. Tämä on alue, jota Fazerin on kehitettävä edelleen. Vaikka Fazer onkin ottanut tällä saralla jo suuria edistysaskelia, yrityksen on myös edistettävä suurempaa läpinäkyvyyttä niissä arvoketjuissa, joissa se toimii. Valvonnalla tuleekin jatkossa olemaan entistä tärkeämpi rooli. 

Venäjän tilanne on Fazerille tärkeä asia ja sen etenemistä ja vaikutuksia seurataan tarkasti. Fazerin toiminta Venäjällä on ollut menestyksekästä ja Fazerin pitkäaikaisena suunnitelmana on panostaa edelleen Venäjän toimintoihin ja jatkaa niiden kehittämistä. 

Brändistrategia 

Fazer rakentuu vahvojen brändien varaan, ja yhtiö kehittää niitä jatkuvasti luodakseen lisää kasvua. Fazerin brändistrategiaa päivitettiin vuosina 2014 ja 2015. Työn lopputuloksena strategialle asetettiin seuraavat tavoitteet: kasvun saavuttaminen kaikissa liiketoiminnoissa Fazer-brändin avulla, Fazer-brändin läsnäolon ja näkyvyyden lisääminen entisestään, Fazer-brändin lisäarvohyötyjen havainnollistaminen niin asiakkaille kuin kuluttajillekin sekä Fazer-brändin priorisoiminen innovoinnissa, investoinneissa ja markkinoinnissa. 

Brändistrategian toteutus on meneillään sekä liiketoiminta- alueiden että konsernin tasolla, ja brändi tulee olemaan entistä näkyvämpi Fazerin tuotteissa ja läsnäolossa vuoden 2016 aikana ja siitä eteenpäin. 

Uudenlainen vierailukeskus 

Fazerin vierailukeskus on yksi tehostetun brändistrategian selkeistä esimerkeistä. Täysin uudenlaisia kokemuksia tarjoava vierailukeskus avautuu syyskuussa 2016 osana konsernin 

125-vuotisjuhlavuotta. Tavoitteena on luoda inspiroiva ja opetuksellinen brändikokemus, joka johtaa elinikäiseen suhteeseen Fazerin kanssa. 

Vierailukeskus toimii huippuunsa kehitettynä näyttämönä, jossa on esillä Fazerin toiminnan aitous ja perinne sekä tarjolla mahdollisuus jatkuvaan reaaliaikaiseen vuoropuheluun kuluttajien kanssa. Fazer voi ottaa siellä vastaan kolminkertaisen määrän vierailijoita nykyiseen verrattuna. 

Vastuullisuus 

Yritysvastuu ja työturvallisuus ovat edelleen keskeisen tärkeä osa yhtiön tulevaa strategiaa, toimintaa ja identiteettiä. Fazerin yritysvastuuohjelman rakenne nojaa viiteen peruspilariin, jotka kattavat kaikki konsernin toiminnot. 

Kasvu vaatii mukautumista ja kehittämistä 

Fazer vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön useilla eri tavoilla. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on kasvava terveyden ja hyvinvoinnin trendi. Tästä on esimerkkinä Fazerin konsepti, jossa yhdistyvät kasvisten määrän lisääminen Fazer Food Servicesin annoksissa, Fazer Alku-puuro Suomessa, juuresleipä Ruotsissa ja ”Terveyden energia” -leivät Venäjällä. 

Fazer jatkoi uusien tuotteiden ja konseptien kehittämistä vuodelle 2016. Esimerkkeihin lukeutuvat muun muassa uudet lakritsituotteet ja Fazer Baker’s Market. 

Välipalatuotteet on tärkeä huomioon otettava kehitysalue. Välipalat ovat merkittävä kasvusuuntaus, jolla tulee olemaan vaikutusta kaikkiin Fazerin liiketoiminta-alueisiin. Talouksien koko puolestaan pienenee yleisesti, ja myös se vaatii jatkuvaa mukautumista. 

Kasvun ja kehityksen näkökulmasta Fazer näkee digitalisaation kehitysalueena, joka luo uusia mahdollisuuksia. Fazer on tehnyt strategisen päätöksen rakentaa suhteita niin kuluttajien kuin asiakkaiden kanssa digitalisaation keinoin. 

Jokaisella liiketoiminta-alueella on oma roolinsa 

Fazerin päivitetty strategia huomioi tarkasti kuluttajien käyttäytymisessä ja nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan. 

Fazer Leipomot kehittää vahvaa kuluttajakeskeistä valikoimaa ja myy yhteistyökumppaneilleen ratkaisuja – keskittyen tuoreisiin ja pakastettuihin tuotteisiin – kasvaakseen kategoriajohtajaksi kotimarkkinoillaan. Liiketoiminta-alue tulee myös lisäämään panostustaan kumppaneidensa myynnin kasvattamiseksi leipomokategoriassa. 

Välipalat ovat kasvava trendi ja tarjoavat Fazer Makeisille tärkeän kasvun lähteen tulevaisuudessa. Fazer Makeisten tuotesalkku tullaan myös optimoimaan. Läsnäoloa tullaan vahvistamaan Suomen ydinmarkkinoilla ja kehittämään edelleen Ruotsissa ja Venäjällä. Fazer Makeiset tulee niin ikään optimoimaan hankintaketjuaan ja vahvistamaan strategisia kumppanuuksiaan avainasiakkaidensa kanssa. 

Fazer Food Services tulee ottamaan selvän johtajuuden kaupan ja teollisuuden toimialoilla ja vahvistamaan sopimusruokailutoiminnan ja sen ratkaisujen kehittämistä. Fazer keskittyy myös samanaikaisesti toimialakohtaisten ratkaisujen avulla kasvun saavuttamiseen kaikilla sektoreilla. 

Julkisella sektorilla nähdään erityisen kiinnostavia kasvumahdollisuuksia. Liiketoiminta-alue panostaa toiminnan tehokkuuteen luodakseen asiakkailleen arvoa. Fazer Food Services keskittyy myös 6 000 työntekijänsä kehittämiseen ja heidän voimavarojensa vahvistamiseen, sillä yhtiö arvostaa työntekijöidensä jokapäiväistä tärkeää ja merkityksellistä työtä ravintoloissa. Vuodesta 2016 alkaen Fazer vahvistaa edelleen työsuojelustandardeja sekä raaka-aineiden hankinta- ja hallintatoimintojaan. 

Fazer Mylly rakentaa kasvua markkina-asemaansa hyödyntäen ja uusien ratkaisujen avulla: se lähtee mukaan kaurajohdannaisten markkinoille ja lisää kauramyllyn volyymia. Fazer Cafés tulee keskittymään palkitun kahvilakonseptinsa edelleen kehittämiseen, vahvistamaan Fazerin sidettä kuluttajiin ja toimimaan Fazerin koko tarjooman lippulaivana. 

Odotuksien ylittäminen 

Fazerin visio on ”Ylitämme odotuksesi”. Se on vahva viesti intohimosta ja kunnianhimosta, joka kohdistuu kaikkiin yhtiön sidosryhmiin kuluttajista ja asiakkaista Fazerin omiin työntekijöihin. Se kuvastaa myös toimintaa ohjaavaa periaatetta ja yhtiön henkeä sekä kiteyttää kahteen sanaan olennaisen osan Fazerin tavoitteita ja toiveita. Se on Fazerin toiminnan liikkeellepaneva voima nyt ja tulevaisuudessa. 

Fazer-kaupungin kuva tutustuttaa meidät Fazer-konsernin strategiaan 

Se opastaa meitä matkallamme Fazerin liiketoimintaympäristössä. Tie alkaa kuvan vasemmasta yläkulmasta. 

Ensimmäinen pysähdys on Fazerin perinnön kohdalla. Fazerin historia ohjaa toimintaa myös tänään. 

Seuraavaksi kerrataan konsernin arvot ja eettiset periaatteet, ja sitten pysähdytään miettimään Fazerin missiota luoda makuelämyksiä. 

Matka jatkuu. Tutustutaan paikallisiin ja kansainvälisiin vaikutteisiin, jotka kannustavat Fazeria sopeutumaan ja tarjoamaan inspiraatiota modernille kuluttajalle. 

Seuraava pysähdyspaikka on Fazerin strategisten hankkeiden kohdalla: toiminnan tehokkuus, kuluttajalähtöinen innovointi ja liiketoimintastrategiat. 

Strategian viisi tukipilaria luo pohjan, jolta Fazer-konserni ponnistaa eteenpäin. 

On saavutettu matkan määränpää: Fazer-kokemusten luominen.