Ihmiset tekevät Fazerin. Kohtelemme reilusti kaikkia kanssamme toimivia.

Tavoitteet:

 • Johdetaan ihmisiä hyvin: tavoitteena kyvykkäät, motivoituneet ja terveet työntekijät
 • Kunnioitetaan kaikkia työntekijöitä ja tarjotaan kaikille tasavertainen työyhteisö mielekkään työn, motivaation ja turvallisen työympäristön kautta
 • Tehdään monimuotoisesta työyhteisöstä vahvuus ja menestystekijä


Saavutukset 2015

 • Laadittiin Fazer-käyttäytymiset henkilöstön työpajojen tulosten seurauksena
 • Määriteltiin Fazer-filosofia, joka ohjaa työntekijöitä ja esimiehiä kaikissa henkilöstöön liittyvissä asioissa
 • Henkilöstötutkimuksen People Power -indeksiarvo oli 73,4 (2014: 71,7)
            - Hyvinvointi-indeksin arvo oli 71,7 (2014: 69,4)
            - Johtajuusindeksin arvo oli 73,3 (2014: 70,9)
            - Sitoutuneisuusindeksin arvo oli 77,5 (2014: 75,5).
 • Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 84,4 prosenttia
 • Aloitettiin monimuotoisuussuunnitelmaan liittyvä työ
 • Vähennettiin poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää 13,8 prosenttia edellisvuodesta
 • Käytiin yli 15 100 työturvallisuuskeskustelua työntekijöiden kanssa ja kasvatettiin turvallisuushavaintojen määrää 38,4 prosentilla vuodesta 2014
 • Määriteltiin liiketoimintayksiköille vähimmäishyvinvointitoimenpiteet, jotka sisällytettiin paikallisiin toimintasuunnitelmiin

Tulevaisuuden suunta

 • Jatketaan tavoitteellisen työkulttuurin rakentamista: positiivisuus, yhteistyö, henkilökohtainen vastuunotto, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, keskinäinen luottamus
 • Omaksutaan Fazer-käyttäytymiset päivittäisessä työssä
 • Jatketaan työtä tapaturmattomuuden saavuttamiseksi
 • Päivitetään hyvinvointistrategia
 • Tarkennetaan sairauslomiin liittyvä KPI-tavoite vuotta 2016 varten
 • Keskitytään henkilöstökyselyssä esiin tuotuihin kehitysalueisiin
 • Kehitetään työskentelytapoja julkaisemalla joustavaa työtä koskevat ohjeet ja ottamalla käyttöön uusia yhteistyövälineitä

Lue lisää: Yritysvastuukatsaus 2015 PDF, sivu 22