Tarvitsemme luonnon tarjoamia resursseja. Käytämme niitä vastuullisesti.

Tavoitteet:

 • Vähennetään ilmastovaikutuksia ja parannetaan energiatehokkuutta
 • Ehkäistään jätteen ja raaka-ainehävikin syntyä
 • Kiinnitetään huomiota veden käyttöön ja sen vastuulliseen hallintaan
 • Tuetaan kestäviä viljelymenetelmiä ja ehkäistään luonnon monimuotoisuuden vähenemistä

Saavutukset 2015

 • Vähennettiin energiankulutusta 3 prosenttia tuotettua tonnia kohti*
 • Kasvatettiin uusiutuvan sähkön osuus 80 prosenttiin*
 • Kierrätettiin tai kierrätettiin energiaksi 93 prosenttia jätteen kokonaismäärästä*
 • Määriteltiin Fazer Food Servicesille yritysvastuun painopistealueet: ruokajätteen vähentäminen, kasvisten osuuden lisääminen, työturvallisuus
 • Asetettiin Fazer Food Servicesille, Fazer Cafésille ja Gateauleipomomyymälöille jätteenvähennystavoitteet
 • Kehitettiin vastuullista viljelyä edistävää viljavisiota
 • Aloitettiin metsäkatoon liittyvän ohjeistuksen kehittäminen ja tunnistettiin merkittävimmät metsäkatoon linkittyvät raaka-aineet
 • Fazer Alku-puurojen pakkaukset voittivat vastuullisuuskategorian (Sustainability Award) eurooppalaisten kartonginvalmistajien yhdistyksen Pro Cartonin järjestämässä ECMA Awards-kilpailussa
 • Aloitettiin yhteistyö Itämeren suojelua tukevan lähdevesivalmistaja Droppin kanssa

* Laajuus: Fazerin leipomot ja makeistehtaat, Fazer Mylly

Tulevaisuuden suunta

 • Päivitetään Fazerin energiastrategian vuonna 2016
 • Edistetään edelleen kestäviä viljelymenetelmiä viljavision kautta sekä jatketaan vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa vuonna 2016
 • Viedään käytäntöön vuonna 2015 asetetut jätteenvähennystavoitteet
 • Laaditaan suunnitelma vedenkäyttöön ja -laatuun liittyen
 • Julkaistaan Fazerin metsäkatoa koskeva ohjeistus ja siihen liittyvä prosessi vuonna 2016

Lue lisää: Yritysvastuukatsaus 2015 PDF, sivu 33