Fazer tuo vaurautta yhtiölle ja koko yhteisölle.

Tavoitteet:

 • Varmistetaan edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ja kasvulle johdetaan Fazerin maineeseen vaikuttavia asioita
 • Noudatetaan Fazerin eettisiä periaatteita kaikessa liiketoiminnassa
 • Vahvistetaan ja nostetaan brändin arvoa Luodaan sidosryhmille lisäarvoa

Saavutukset 2015

 • Saavutettiin erittäin hyvä tai vahva taso Reputation Instituten RepTrak-mainetutkimuksessa Suomessa,
 • Ruotsissa ja Venäjällä
 • Taloudellinen lisäarvo oli 641 milj. euroa
 • Oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,9 prosenttia; kasvua oli 39,2 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna
 • Maksettiin veroja 42 milj. euroa Työllistettiin lähes 15 000 työntekijää
 • Hyväksyttiin uusi ihmisoikeuspolitiikka

Tulevaisuuden suunta

 • Lisätään läpinäkyvyyttä Fazerin arvoketjusta, yritysvastuutoiminnasta, haasteista ja tulevaisuuden suunnitelmista
 • Tavoitellaan resurssitehokkuutta, kustannussäästöjä ja etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalousajattelun kautta
 • Jatketaan nykyistä issues management- ja riskienhallintaprosessia, varmistetaan brändin arvo, integroidaan yritysvastuu päivittäiseen liiketoimintaan ja kartoitetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Aloitetaan ihmisoikeusvaikutusten arviointi vuonna 2016 kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi ja korjaavien toimenpiteiden määrittelemiseksi

Lue lisää: Yritysvastuukatsaus 2015 PDF, sivu 12