Fazer säilytti johtavan asemansa Venäjän leipomoliiketoiminnassa. Konserni näkee suuria mahdollisuuksia tällä suurimmalla leipomotuotteidensa markkina-alueella.

Fazerin pääasiallinen toiminta Venäjällä on leipomoliiketoimintaa, joka edustaa suurinta osaa konsernin toiminnasta maassa. Fazerilla on Venäjällä viisi leipomoa, jonka lisäksi se harjoittaa siellä makeisten myyntiä. Yhtiö toimii Fazer- ja Hlebnyi Dom -kattobrändien alla.

Vuonna 2013 Fazer vahvisti johtavaa asemaansa leipämarkkinoilla ja läsnäoloaan lisäarvosegmentissä. Yhtiön markkinaosuus on suuri sekä Pietarin keskittyneillä että Moskovan sirpaloituneilla markkinoilla. 

"Venäjän kokonaisleipämarkkinoilla näkyy vain maltillista kasvua. Kuluttajien kiinnostus korkealaatuista leipää kohtaan on kuitenkin kasvussa. Myös nykyaikaisen vähittäiskaupan osuus kasvaa jatkuvasti. Tämän ansiosta kuluttajille on tarjolla markkinoilla entistä laajempi valikoima leipomotuotteita. Nämä trendit ruokkivat markkinoiden kasvua", sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum.

Moskova – strateginen kasvumarkkina

Fazerin läsnäolon lisääminen Moskovassa on olennainen osa Fazerin strategiaa. Kaupungin työttömyysaste, 0,5 prosenttia, on Euroopan matalin. Keskimääräiset ansiot asukasta kohti ovat 127 prosenttia korkeammat kuin muualla Venäjällä, ja asukkaita kaupungissa oli 12 miljoonaa vuonna 2013. Kun mukaan lasketaan Moskovassa työskentelevät ihmiset, Moskovan päivittäinen väkiluku oli 20 miljoonaa.

Vahva tulos haasteista huolimatta

Fazerin leipomoliiketoiminta Venäjällä sujui hyvin vuoden aikana ilmaantuneista merkittävistä haasteista huolimatta. Teollisuuden tuotantovolyymi laski hieman ja heilahtelut jauhojen hinnoissa sekä tarve pitää hinnat matalana perinteisen ja "sosiaalisen" leivän segmentissä uhkasivat Fazerin tuotantoyksiköiden taloudellista vakautta. Yllä mainitut segmentit kattavat yli 40 prosenttia koko maan leipämarkkinoista.

Kustannukset lisääntyivät entisestään valtion monopolien alaisten julkisten palveluiden, erityisesti kaasun toimittajien kuluihin kohdistuneen inflaation seurauksena. 

Kaupan omien merkkien määrä Venäjällä on kasvussa, erityisesti perinteisen leivän ja pakasteiden kategorioissa. Tästäkin huolimatta lisäarvoa tuottavan tuoreen leivän kysyntä kasvaa. Edellisvuoteen verrattuna segmentin myynti kasvoi 11 prosenttia ja Moskovassa leipomotuotteiden myynti paikallisen vähittäiskaupan kautta kasvoi 32 prosentilla.

Volyymissä mitattuna Fazer myi 59 prosenttia enemmän paistotuotteita vuonna 2013 kuin vuotta aikaisemmin. Myynnin arvossa mitattuna kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 67 prosenttia. 

Fazerin makeismyynnin kasvua mitattiin kaksinumeroisin luvuin.

Tuotannon tieto-taito

Fazerin tuotantolaitokset Venäjällä erottuvat edelleen edukseen erinomaisten valmistusprosessiensa ansiosta. Fazerille myönnettiin kuluneena vuonna kolme uuttaa sertifikaattia: ISO 9001 laadunhallinnasta sekä ISO 22000 ja FSSC 22000, jotka molemmat liittyvät elintarviketurvallisuuteen. Sertifioinnit ovat puolueeton todiste yrityksen kyvystä tuottaa tasalaatuisia ja turvallisia tuotteita.

Lisäksi IQNet, kansainvälinen sertifiointi-verkosto, myönsi vuonna 2013 Fazerille ja valikoiduille venäläisille yrityksille erityistunnustuksen yrityksen sitoutumisesta laatuun.

"Venäjä on Suomen ja Ruotsin ohella Fazerille tärkeä tuotekehityksen ja tutkimuksen keskus," sanoo Christoph Vitzthum.

Tuotantotoimintaa kehitettiin vuoden aikana monin tavoin, mm. asentamalla uusi uuni Smolenskajan-leipomolle, mikä nosti myös tuotantokapasiteettia.