Fazer Food Services Norjan ja Skandinavisk Mat Investin (SMI) integraatio jatkuu vuonna 2014 uuden johtoryhmän johdolla.

Fazer Food Services tunnetaan Norjassa ensiluokkaisena liiketoimintaa ja teollisuutta palvelevana sopimusruokailun tuottajana. Organisaatio on tullut tunnetuksi ympäristö- ja laatukeskeisyydestään, käytännönläheisistä johtajistaan ja positiivisesta työympäristöstään. SMI:n hankinnan myötä Fazerista on tullut yksi Norjan johtavista sopimusruokailupalveluiden tuottajista.

Vuonna 2013 Fazer Food Services Norja keskittyi pyrkimykseensä nousta maan laadukkaimmaksi ruokapalvelutoimijaksi ja säilyttää asemansa sektorin houkuttelevimpana työnantajana. Tärkeiden, suuren volyymin sopimusten menettämisestä huolimatta vuoden 2013 alussa organisaatio nousi ennakoivien ja johdonmukaisten myyntitoimiensa ansiosta jaloilleen ja avasi uusia ravintoloita vuoden aikana. Organisaation toimintoja kehitettiin toteuttamalla muutoksia johdossa ja tekemällä pitkän tähtäimen suunnittelua.

Ammattitaitoisten keittiömestareiden rekrytointi on yksi suurimmista haasteista Norjassa. Norjan työttömyysaste on kolmen-neljän prosentin luokkaa. Tämä synnyttää työmarkkinatilanteen, jossa työnantajien täytyy kilpailla houkutellakseen hyviä työntekijöitä.

"Organisaatiossa vuoden aikana tapahtuneista muutoksista huolimatta Fazer sai aikaan Norjassa vaikuttavia tuloksia vuonna 2013. Tämä kertoo vahvasta hengestä", sanoo Fazer Food Servicesin toimitusjohtaja Andreas Berggren.

SMI:n hankinta on nostanut Fazer Food Services Norjan markkinaosuuden liiketoiminta- ja teollisuusalalla kolmanneksi suurimmaksi. SMI:n tytäryhtiöillä – Wilberg, Maestro F&B ja Holmedals Kantineservice – on vuosikymmenten kokemus asiakas- ja laatukeskeisten, ensiluokkaisten sopimusruokailupalveluiden tuottamisesta Norjan markkinoilla. Lisäksi niillä oli sopimusruokailuasiakkaita Norjan toiseksi ja kolmanneksi väkirikkaimmissa kaupungeissa, Bergenissä ja Stavangerissa. Yhdistyminen antaa Fazerille mahdollisuuden laajentua uusille maantieteellisille alueille Norjassa ja kehittää liiketoimintamalliaan.