Fazer etsii johtavien brändiensä kautta jatkuvasti kasvua eri markkinoilla ja uusia tuote- ja palvelukategorioita.

Fazer-konsernin strategiset kulmakivet kannattavalle kasvulle ovat sen johtavat brändit, tavoitteita tukeva toimintamalli ja laajentuminen korkeamman lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin sekä kasvaville markkinoille. Vuodesta 2013 vuoden 2014 alkuun konserni toteutti tärkeitä organisaatiomuutoksia.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Fazer jatkoi kasvuaan vuonna 2013. Kannattavuus kuitenkin laski edellisvuoteen verrattuna, kun ruokailupalveluiden asiakasyritykset lomauttivat ja käynnistivät säästötoimenpiteitä. Tulokseen vaikuttivat myös epävakaat raaka-ainehinnat ja lisääntyvä hintakilpailu erityisesti leipomoliiketoiminnassa. Tästäkin huolimatta Fazer pyrkii edelleen strategiseen tavoitteeseensa eli kannattavaan kasvuun.

"Fazer-konserni keskittyy tällä hetkellä kolmeen eri osa-alueeseen vastatakseen paremmin nykyiseen markkinatilanteeseen ja tavoitellakseen kannattavaa kasvua. Nämä osa-alueet ovat ensiluokkainen toiminta, mukaan lukien laatu ja turvallisuus, lisääntyvä vastuun otto ja tehokkuuden parantaminen. Liiketoiminnassamme tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota näihin seikkoihin strategian toteutuksessa," sanoo Fazer-konsernin talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Jouni Grönroos.

Korkeamman lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin laajentuminen on yksi Fazerin strategisista kulmakivistä. Parantaakseen kannattavuuttaan ja kasvattaakseen omistaja-arvoa Fazer jatkaa asiakasymmärrykseen ja kuluttajatuntemukseen pohjautuvaa innovointia.

Fazerin visio on olla paras valinta. Yhtiön tavoitteena on tarjota kuluttajille tuotteita ja palveluja, jotka mahdollistavat vastuullisen elämäntavan. Tästä johtuen konserni on omaksunut strategisen lähestymistavan yritysvastuuseen ja johtaa sitä aktiivisesti osana päivittäistä liiketoimintaa. Lisätietoa Fazerin yritysvastuuohjelmasta löytyy sivulta 26.

Uusi organisaatiorakenne

Kuluvan vuoden maaliskuusta alkaen Fazer-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta ja kahdesta liiketoimintayksiköstä, joilla on täysi tulosvastuu. Nämä ovat Fazer Leipomot, Fazer Makeiset, Fazer Food Services sekä Fazer Cafés ja Fazer Mylly.

Uuden organisaatiorakenteen tarkoitus on varmistaa Fazerin toiminnan tehokkuus sekä henkilöstön roolien ja vastuiden selkeys. Uusi rakenne on suunniteltu tehostamaan kuluttaja- ja asiakaslähtöisyyttä, nopeuttamaan päätöksentekoa ja parantamaan yrityksen kykyä toteuttaa strategiaa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet ovat konsernijohtaja, kolmen liiketoiminta-alueen johtajat sekä konsernin taloudesta, lakiasioista, viestinnästä ja brändeistä, henkilöstöstä sekä strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavat johtajat.

Leipomoliiketoiminta

Fazerin kasvustrategiaan kuuluu myös laajentuminen uusiin tuotteisiin ja kategorioihin. Yhteisen innovaatioprosessin merkitys leipomoliiketoiminnassa kasvaa tavoitteellisen tuotekehityksen myötä entisestään.  Strategiassa korostuu toiminnan ensiluokkaisuus ja rajat ylittävillä innovaatiolla tulee olemaan yhä suurempi rooli pyrkimyksissä laajentaa Fazerin tuotevalikoimaa uusilla kilpailukykyisillä tuotteilla.

Voimakkaasti kilpaillulla alalla toimivan leipomoliiketoiminnan merkittävin kehitysaskel vuonna 2013 oli Suomen markkinoilla tapahtunut myymäläpaistokategorian nopea kasvu. Kaupoissa myytävien paistotuotteiden kulutus on lähes kaksinkertaistunut, mikä laski dramaattisesti valmiiksi pakatun päiväntuoreen leivän kysyntää. Tähän trendiin vastatakseen leipomoliiketoiminta on keskittynyt myymäläpaisto- ja pakastetuotteiden kehittämiseen tavoitteenaan tulla yhdeksi tämän alueen johtavista toimijoista. Se myös jatkaa lähileipomoidensa ja leipomomyymälöidensä kehittämistä. Näiden kehitysaskeleiden ja Fazerin pitkälle kehitetyn pakatun päiväntuoreen leivän kategorian ansiosta Fazer pystyy  tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisen tarjoomaan.

Leipomotuotteiden myynti kasvoi merkittävästi Moskovan tärkeillä kasvumarkkinoilla vuonna 2013.  Venäjä on jo vuosien ajan ollut yksi konsernin tärkeimmistä investointialueista. Vuoden kuluessa toteutettiin merkittäviä tehostamistoimia, joihin lukeutui joustavuutta huomattavasti parantanut moderni palaleipälinja, joka asennettiin Moskovan leipomoon vuoden 2012 loppupuolella. Se ansiosta voidaan valmistaa useita eri tuotetyyppejä. Se myös vähensi Pietarin ja Moskovan välisiä kuljetuksia noin 50 prosentilla vuonna 2013.

Makeisliiketoiminta

Makeisliiketoiminta jatkaa kasvun hakemista niin Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla kuin travel tradessa, johon se on kehittänyt selkeän, suuren kansainvälisen kasvupotentiaalin brändivalikoiman. Ruotsissa keskittyminen johtaviin makeisbrändeihin, kuten Karl Fazer -brändiin, osoittautui kuluneena vuonna onnistuneeksi.  Valittu tarjooma johti myös parempaan bränditietoisuuteen kuluttajien keskuudessa.

Makeisliiketoiminnan tavoite on saada 50 prosenttia kasvustaan seuraavan viiden vuoden kuluessa Fazerin kotimarkkinoiden ulkopuolella. Paljon matkustavien kanssa kehitettyjä Fazer Magic -tuotteita tullaan myymään lähinnä kansainvälisillä lentokentillä, laivoilla sekä valikoiduissa kahviloissa ja tavarataloissa ympäri maailmaa.

Fazerin työtä innoittaa sen missio luoda makuelämyksiä. Keksitarjonnan menestyksekäs lanseeraus kuluneena vuonna tuki uusiin tuotteisiin laajentamisen strategiaa luoden Fazerille mahdollisuuden kaksinkertaistaa keksien markkinaosuutensa Suomessa.  Fazerin tunnetuista makeisbrändeistä tiensä keksihyllyille löysivät Julia, Marianne ja Suffeli. Uusi tarjooma ulottui myös Suomen rajojen ulkopuolelle: Ruotsissa ja Virossa lanseerattiin Geisha-keksiuutuus. Keksiliiketoiminta on hyvä esimerkki innovaation ja tuotekehityksen kautta saavutetusta kasvusta ja laajentumisesta. Fazer jatkaa samanlaisten mahdollisuuksien hakemista muissa kategorioissa.

Ruokailupalveluliiketoiminta

Strategian kehittämisen tavoitteena on kasvaa valituissa segmenteissä kohdennetulla ruokailupalvelutarjoomalla. Uuden liiketoimintatarjooman kehittäminen on myös tärkeää. Fazer näkee uusia mahdollisuuksia muuttuviin kuluttajatarpeisiin vastaamisessa – lounaan lisäksi ravintoloiden toimintaan voi kuulua esimerkiksi take away- ja kokoustarjoiluratkaisuja.

Uusi take away -konsepti on innovatiivinen ratkaisu, jonka puitteissa kuluttajat voivat joko ostaa valmiiksi pakattuja aterioita paikan päällä tai tilata verkon välityksellä tuoretta ruokaa, jonka he voivat noutaa ravintolasta. Tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa pilotointivaiheessa oleva konsepti on herättänyt paljon kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa Pohjoismaissa.

Fazer jatkoi kasvuaan 2013 ostamalla Skandinavisk Mat Investin (SMI) Norjassa. Kaupan myötä Fazerin ruokailupalveluliiketoiminta Norjassa kasvoi yli kaksinkertaiseksi. Myös Scandinavian Facility Management Ab:n (SFAB) integraatio Ruotsissa saatiin onnistuneesti päätökseen. Näin Fazerin markkina-asema vahvistui ja samalla syntyi hankintasynergiaa sekä mittakaavaetuja.

Palvelukokemus on erottamaton osa ruokailupalvelujen ratkaisutarjoomaa. Vuoden 2014 aikana panostetaan voimakkaasti palvelun erinomaisuuteen arvon tuottamiseksi niin asiakkaille kuin ruokailijoille.

Vastuullisuus, terveellisyys ja hyvinvointi ovat kaikki tärkeitä ruokailupalveluliiketoiminnalle. Vuonna 2013 Fazer Food Services käynnisti useita hankkeita, joiden tavoitteena on mm. vähentää ruokajätteen määrää ja lisätä ruuan alkuperän läpinäkyvyyttä sekä luomuruuan osuutta tarjonnassa. Vastuullisuus, terveellisyys ja hyvinvointi ovat jatkossakin tarjooman kehittämisen keskeisiä teemoja.

Fazer Cafés

Fazer Cafés lanseerasi uuden Café-konseptinsa menestyksekkäästi vuonna 2013 ja avasi yhden ja uudisti neljä kahvilaa. Liiketoimintayksikön strategia keskittyy uuden laatukeskeisen konseptin etujen hyödyntämiseen sekä Fazerin ja kuluttajien välisen siteen vahvistamiseen tarjoamalla ainutlaatuisen Fazer-kokemuksen.

Fazer Mylly

Fazer Myllyn strategia keskittyy liiketoimintayksikön nykyiseen vahvaan myllytoimintaan ja lisäarvoa luovien tuotteiden kansainväliseen kasvuun. Lahteen rakennettu kauramylly valmistui vuonna 2013. Se toimittaa korkealaatuisia kauratuotteita niin Fazerin omille leipomoille kuin ulkopuolisille asiakkaillekin. Uuden myllyn täysimittainen tuotannon käynnistys on tärkeä painopistealue vuonna 2014.