Fazer on sitoutunut pienentämään toimintansa negatiivisia ympäristövaikutuksia. Merkittävimmät Fazerin toiminnan suorat ympäristövaikutukset syntyvät energian- ja vedenkulutuksesta, sivutuotteista ja jätteestä.

Fazer otti käyttöön oman ympäristöstandardin leipomo- ja makeisliiketoiminnoissaan vuonna 2013. Standardin tarkoituksena on kaikkien tuotantoyksikköjen ympäristöön vaikuttavien toimintamallien kehittäminen ja yhtenäistäminen. Se määrittää vaatimukset, jotka Fazerin tuotantolaitosten tulee täyttää energian- ja vedenkulutuksen, jätteen, kemikaalien ja kuljetuksien osalta.

Ympäristöstandardin käyttöönotto antaa tuotantolaitoksille mahdollisuuden täyttää ISO14001 -vaatimukset ja edistää sertifiointivalmiutta.

Energiatehokkuus

Fazerin tavoitteena on leikata leipomo- ja makeisliiketoimintojen sekä Fazer Myllyn energiankulutusta per tuote 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Energiankulutus on tähän mennessä laskenut 7 prosentilla tuotettua tonnia kohti vuosina 2011–2013. Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuus 70 prosenttiin leipomo-, makeis- ja myllyliiketoiminnoissa käytettävästä sähköstä. Vuonna 2013 noin 53 prosenttia mainittujen liiketoimintojen käyttämästä sähköstä oli peräisin uusiutuvista energialähteistä. Tavoite on jo ylitetty Suomessa, jossa kaikki Fazerin leipomoissa, makeistehtaissa ja myllyssä käytettävä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä vuodesta 2012.

Fazer jatkoi energiatehokkuustoimenpiteitä vuonna 2013. Keväällä 2013 yhtiö asennutti Latvian Ogreen lämmöntalteenottojärjestelmän, joka käyttää leipomon uunien varaamaa lämpöä itse laitoksen ja sen veden lämmitykseen. Järjestelmä vähensi kaasunkulutusta noin 24 prosentilla. Vastaavia järjestelmiä on otettu käyttöön myös Fazerin leipomoilla Uumajassa ja Eskilstunassa. Tallinnan ja Pietarin leipomoihin syyskuussa 2013 asennetut kiertoilmauunit kuluttavat jopa 30 prosenttia vähemmän kaasua kuin edeltäjänsä. Lahden leipomossa toteutettiin useita toimenpiteitä, muun muassa uunien lämpötilojen säätö ja uuden laatikkopesulinjan käyttöönotto.

Jätteen vähentäminen

Jäte on yksi Fazerin merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Fazerin tavoitteena on, että kaatopaikalle päätyisi jätettä mahdollisimman vähän. Tämä voidaan saavuttaa pyrkimällä ennaltaehkäisemään jätejakeiden syntymistä sekä ohjaamalla syntynyt jäte uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai hyödynnettäväksi energiana. Suurin osa Fazerin leipomo- ja makeistuotannossa syntyneistä sivuvirroista ohjataan eläinrehuksi tai bioetanolin tuotantoon. 

Leipomo- ja makeisliiketoimintojen T&K-prosesseissa tutkitaan jatkuvasti tapoja vähentää hukkakäyttöä ja hävikkiä arvioimalla mahdollisuuksia jätteen uudelleenkäyttöön. Fazer Food Services pyrkii vähentämään jätettä hankinta-, tuotevalikoiman kehitys- ja materiaaliprosessiensa kautta.

Vuonna 2010 aloitettu Fazer Way in Production (FWP) on Fazerin yhteinen toimintatapa, jonka tavoitteena on leipomo- ja makeistoimintojen jatkuva kehittäminen. Kerralla oikein sekä Eroon tuhlauksesta ovat esimerkkejä FWP:n keskeisistä periaatteista. Yksi seuraamistamme jätetyypeistä on tuotantohävikki, eli laadultaan heikomman tuotannon osuus – tuotantolinjoilla tapahtuva uudelleenkäyttö mukaan lukien – kaikista valmistetuista tuotteista tai kaikista puolivalmiista tuotteista. Fazerin Ruotsin toimintojen tuottaman hävikin määrä vuonna 2013 oli 25 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Suomessa määrä laski lähes 23 prosenttia. Fazer käynnisti vuoden 2012 loppupuolella myös projektin, jonka tavoitteena on vähentää sen Venäjän tuotantolaitosten jätettä ja jätevesipäästöjä.